Novi investitor za izgradnju MHE Jovići u Šipovu

Podijeli članak:

Preduzeće Prirodna energija iz Šipova je novi investitor za izgradnju male hidroelektrane Jovići na rijeci Plivi u Šipovu.

Naime, kako se navodi u elaboratu uz zahtjev za prethodnu procjenu o uticaju na životnu sredinu koji je izraradio Intstitut za građevinarstvo IG iz Banjaluke, realizacija ovog projekta započela je 2011. godine kada je tadašnji investitor Duga iz Kneževa, podnio zahtjev za Prethodnu procjenu o uticaju na životnu sredinu za izgradnju MHE Jovići, instalisane sange 0,8 MW, nadležnom Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, Ministarstvo je donijelo rješenje o prethodnoj procjeni uticaja na životnu sredinu u kojem je naložilo i nvestitoru da pribavi ekološku dozvolu. U međuvremenu je na osnovu Ugovora o ustupanju ugovora o koncesiji došlo do promjene investora, odnosno promjene projektnog rješenja same MHE Jovići uzsmanjivanje instalisane snage na 0,6 MW.Novim projektnim rješenjem predviđeno je da se kota gornje vode spusti na dostatnih 455,50m, čime bi se osiguralo da se na uzvodnom dijelu korita od pregradnog profila ne događa bilo kakvo osjetno potapanje gornje škarpe nitiformiranje akumulacije. Koncept pregradnog profila je zadržan kao brana izgrađena od kamenih oblutaka. Zadržan je koncept otvorenog betonskog kanala dužine cca 120m i širine 8m, navodi se u elaboratu.

MHE Jovići je postrojenje koje koristi cca 3m pada gornjeg toka rijeke Plive. Prema analizi rasporeda energetskog potencijala duž toka rijeke Plive ovaj potez je vrlo dobar za mogućnost hidroenergetskog iskorištenja ovog vodotoka.

Mirkolokacija MHE Jovići (Foto: Printscreen/Zahtjev za prethodnu procjenu o uticaju na životnu sredinu/Intstitut za građevinarstvo IG)

Mirkolokacija MHE Jovići

Postrojenje MHE Jovići se situaciono nalazi uz regionalni put Šipovo – Baraći na mjestu napuštenog ribanjaka. Tehnički predsavlja protočno postrojenje sa vodozahvatom, dovodnim kanalom, mašinskom zgradom i objektom ispusta. Koncepcija rada kompletnog postrojenja je zasnovana na sljedećoj metodologiji: Na uzvodnom dijelu pod uglom se izgrađuje niski pregradni prag koji će imati funkciju da vodu usmjerava u dovodni kanal, i pri čemu se neće stvarati akumulacija koja bi remetila uzvodni režim vodotoka Plive, kao ni ugrožavala objekte uz obalu. Gornja kota vode je odabrana da bude 455.50m. Na kraju dovodnog kanala je pozicionirana mašinska zgrada sa dvije kaplan turbine koje rade na maksimalnom proticaju od 20 m3/s. Prema Urbanističko – tehničkim uslovima, priključenje generatora u mašinskoj zgradi na postojeću električnu mrežu će se izvršiti 300 m, uzvodno na postojeću trafo stanicu.

Javni uvid u izloženi elaborat trajao je 15 dana počevši od. 28. aprila kada su se mogu dostaviti mišljenja i sugestije na adresu ministarstva.

Nakon mini hidrocentrala Glavica, Šipovo bi mogli dobiti još jednu takvu. Osim namjera investitora uskoro se očekuju i reakcije lokalne vlasti kao i samih ekoloških aktivista.

(eKapija.ba/Jajce Online)

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka

Jedan od gorućih problema u Bosni i Hercegovini je i trgovina ljudima. Potvrdio je...

Radnici DM-a više nemaju najveće plaće. Prestigao ih trgovački lanac s prosječnom plaćom od...

Tešanjska privreda iza sebe ima još jednu sjajnu godinu. Većina vodećih kompanija dodatno je...

“FUBAR” je nova serija na Netflixovoj platformi koja je za samo nekoliko dana imala...

Penzionerka iz Minhena (79) nedavno je doživjela neobičnu avanturu nakon svog odmora u turskoj...

– Zaokružite datum u svom kalendaru – napisao je Safet Sarajlić, poznati aktivista, najavljujući...