Neće biti istrage protiv sedam zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona (TK) donijelo je naredbu da se neće provoditi istraga protiv sedam zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona iz različitih političkih stranaka i predsjednika SDP-a BiH za krivično djelo napad na ustavni poredak Federacije BiH i osnivanje udruženja ili nabavljanje sredstava za učinjenje krivičnih djela protiv ustavnog poretka Federacije BiH jer je iz prijave, prikupljenih dokaza i pratećih spisa očigledno da prijavljena djela nisu krivična djela, saopćeno je iz ove pravosudne institucije.

Taj predmet formiran je na osnovu krivične prijave koju su 31. decembra 2020. godine podnijeli tadašnji predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović i premijer Denijal Tulumović.

Iz Kantonalnog tužilaštva TK podsjećaju da je riječ o prijavi u vezi sa dešavanjima od 31. decembra prošle godine, kad je 18 zastupnika u Skupštini TK održalo paralelnu sjednicu, te sa ostalim okolnostima koje su pratile te događaje.

“Nakon saslušanja većeg broja osoba u svojstvu svjedoka i analize svih pribavljenih materijalnih dokaza u ovom tužilaštvu, utvrđeno je da nema elemenata krivičnog djela napad na ustavni poredak ili drugog krivičnog djela protiv ustavnog poretka jer je u članu 149. KZ FBiH definisano da je to djelo počinjeno samo ukoliko se upotrebom fizičke sile ili prijetnjom da će se upotrijebiti fizička sila pokuša promijeniti ustavni poredak Federacije BiH ili svrgnuti njene najviše institucije. U konkretnom slučaju, nije bilo upotrebe ili pravno relevantne prijetnje upotrebom bilo kakve fizičke sile s ciljem promjene ustavnog poretka”, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva TK.

Vezano za to krivično djelo, kako se navodi, zabranjeno ponašanje ima formu jasnog, konkretnog i preciznog zakonskog opisa, pa izvan obuhvata krivičnog progona ostaju namjere, planovi i različiti oblici političkog djelovanja kod kojih izostaje dimenzija fizičkog nasilja.

Ukoliko nema fizičkog nasilja ili prijetnji da će se upotrijebiti fizičko nasilje, nema ni krivičnog djela napad na ustavni poredak Federacije BiH iz pomenutog člana KZ FBiH.

U saopćenju se ističe da naredbom o neprovođenju istrage nije obuhvaćen dio krivične prijave protiv istih skupštinskih zastupnika od istih podnosilaca, a koja se odnosi na krivična djela zloupotreba položaja i ovlašćenja, nesavjestan rad u službi i druga prijavljena djela.

Taj dio prijave je u fazi provjera i u postupku analize pribavljenih dokaza te nije donesena tužilačka odluka. Također, u postupku provjera prijavljenih radnji je i krivična prijava koju je podnijelo sedam skupštinskih zastupnika protiv tadašnjeg predsjednika Skupštine TK i premijera TK za više krivičnih djela u vezi sa istim događajima, te nije donesena tužilačka odluka po toj prijavi, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

BHRT