Nastavljena saga oko formiranja OV Jajce, nema potrebne većine

Sve što su predstavnici građana u Općinskom vijeću Jajce uradili od 15. decembra, otkada su potvrđeni rezultati jesu dvije održane sjednice, piše Jajce Online.

Na prvoj sjednici održanoj 12. februara vijećnici su dali svečane izjave i njenim potpisivanjem preuzeli prava i dužnosti vijećnika, a nakon toga je prekinuta jer prijedlog Saveza SDA, S BiH, A-SDA za imenovanje komisije za izbor i imenovanja nije dobio potrebnu većinu.

I nastavak konstituirajuće sjednice nije bio obećavajući da ćemo končano dobiti predsjedavajućeg OV Jajce.

-Političke stranke održali su niz sastanaka na kojima nije došlo do konkretnog dogovora o eventualnoj većini za rad OV Jajce, a da ne bi kasnije bio problem, da se nije pokušavalo i da nismo sazivali sjednice ili da ih neko opstruira. Na kolegiju vijećnika zaključili smo da je potrebno da nastavimo s radom. U prijedlozima trebaju da participiraju sve političke stranke, za koje može reći da preuzimaju odgovornost i da iz te odgovornosti nasuprot javnosti i našim biračima želimo činiti dobro u narednom periodu, rekao je u svom uvodnom obraćanju i otvaranju sjednice predsjedavajući OV Jajce Ivo Šimunović.

Nakon toga uslijedile su brojne reakcije, a među prvima javio se predsjednik kluba Saveza SDA-SBiH-ASDA Mevzudin Duranović.

-Predsjedavajući je rekao da je dogovor bio na kolegiju da se održi ova sjednica. Mi smo ispred Saveza i još par stranka bili protiv jer ne postoji većina. Nije bilo potrebe da se saziva sjednica dok neko ne formira većinu u vijeću. Međutim, predsjedavajući Šimunović ipak je sazvao sjednicu da se pokaže, da se kao nešto radi, a mi kao odgovorni prihvatili smo i taj poziv i došli smo. Budići da naš prijedlog za komisiju na prvoj sjednici nije prošao, a mi smo spremni da ponudimo prijedloge ispred kluba Saveza i za novu komisiju, s tim da se ne shvati kao naša saglansnot u ovoj inicijativi da svi nekako uđemo u vlasti. Ta inicijativa je i nerealna i nije izvodljiva pogotovo u našoj situaciji, gdje postoje dublje nesuglasice i mislim da bi brzo pukla, istakao je Duranović.

Vijećnik ispred SBB Seđad Muhić iznio je prijedlog da se dvije vodeće hrvatske stranke u gradu dogovore ko će biti novi predsjedavajući OV Jajce.

-Zamolio bih HDZ i HDZ 1990 kao dvije dominantne stranke iz hrvatskoga naroda u Jajcu uzmu vremena koliko im je potrebno i kada naprave dogovor ko će biti predsjedavajući i ko će biti zamjenik, da nas obavijeste koga predlažu. Mislim da je ovo najbolji način da se deblokira rad OV, ovdje ne govorim ni o kakvim koalicijama, već samo da pobjegnemo od te famozne 13 ruke. Bojim se da se sve dešava ova blokada zbog imenovanja predsjedavajućeg, kazao je Muhić.

Na izlaganje Seđada Muhića (SBB) uslijedila je replika Fikreta Čančara (SDA) koji je istakao da Muhićev prijedlog nije izvodljiv i previše realan. On je istakao da svi imaju istu političku odgovornost dogovaranja i s te strane moraju svi dati svoj doprinos i da se počne što prije s radom.

Za riječ se javio i Josip Topić (HDZ) koji je rekao, da bi najrealnije bilo da se napravi bilo kakva kolacija bez obzira ko u njoj bio i činio je, ali to nije učinjeno. Topić smatra da HDZ nije odgovoran za ovo stanje u kojem se nalazi OV Jajce i da se treba pričekati povoljan trenutak da neko napravi većinu i da se krenu u daljnji proces.

Najstariji vijećnik Nazif Kahrić (SDP) je pozvao vijećnike na moralnu odgovornost prije svega prema biračima koji su izabrali vijećnike, ali i zbog važnih odluka koje trebaju donijeti u skroje vrijeme.

Svima je dobro poznato da još uvijek nije usvojen budžet Općine Jajce, a potrebno je i izjašnjavanje o novom prostornom planu SBK-a. Od uspostave vlasti zavisi i raspodjela direktorskih funkcija u javnim institucijama.

Izabrana komisija

Današnja sjednica je prekinuta nakon što su predsjednici kluba političkih stranaka imenovali komisiju za izbor imenovanje, koja nije imala konkretnih prijedloga ko će biti prvi čovjek u OV Jajce. Za predsjednicu komisije izabrana je Dragica Lukić (HDZ), dok su za članove imenovani Fikret Čančar (Savez SDA-SBiH-ADA), Edina Kurt (SDP). Esma Bešlić (Narod i pravda) te Josip Lučić (HDZ 1990).

Pod velikim upitnikom je kada će se otkočiti rad OV Jajce. Povjerenje koje su dobili od 14.199 birača moraju pravdati kroz svoj rad ili ako nisu spremni da odstupe sa svojih pozicija kako bi grad Jajce mogao funkcionirati i nastaviti se razvijati u svakom pogledu.

Ovakvo mišljenje dijeli veliki broj naših sugrađana…

 

 

(Jajce Online)