Općina Dobretići je najmlađa, najmanja i najruralnija općina čiji je načelnik najmlađi načelnik u Federaciji BiH. Nakon rata šesta je najrazrušenija općina u BiH gdje i danas nije obnovljena većina kuća. Oko 15 tisuća Pougaraca danas živi izvan Pougarja razasutih po cijelom svijetu.

Općina Dobretići kao i većina općina u Bosni i Hercegovini od općine Žepče ima što naučiti. Prvo što je na vrijeme našla ključ za međunacionalne odnose, što je veoma bitno za općine koje su taj teški uteg ponijele iz rata. Dalje je to sigurno utjecalo i za stvaranje dobre klime za privlačenje domaćih i stranih investicija te izgradnju društvene infrastrukture. Mislim da je osnivanje Razvojna agencija Žepče sa kojom danas i mi surađujemo, jedan od najboljih poteza žepački vlasti. Njen izražaj u vremenu i projektima pred nama biti će još izraženiji i sigurno će se to odraziti na daljnji ubrzani razvoj Žepča u budućnosti, kazao je načelnik Ivo Čakarić.