Mostar: Uklanjanje oštećenih stabala

Služba za komunalne poslove Grada Mostara jutros planira izvesti zahvate na javnom zelenilu, odnosno sječom moraju ukloniti dva stabla platana, koja se nalaze u drvoredu na aveniji, u Ulici kralja Tomislava.

Za sječu navedenih stabala, uslijed njihove statičke ugroženosti, izdano je inspekcijsko rješenje od strane inspektora za zaštitu životne sredine. Broj: UPI-08/3-19-7946/21 od 15. 4.2021. god.

Oba stabla su kritična na način da na sebi imaju mehanička oštećenja (u zoni debla ispod račvišta krošnje), a na tim mjestima došlo do mikrobiološke razgradnje unutarnjih tkiva debla, tako da kod stabala postoji opravdana bojazan od statičke degradacije odnosno njihovog prelamanja na cestu.

Također, stabla predstavljaju opasnost da se pod udarima jakog vjetra mogu srušiti i ozlijediti pješake ili oštetiti vozila.

Nakon provođenja mjera vađenja panjeva na navedenim mjestima zasadit će se nove sadnice platana propisnih dimenzija i kvalitete, priopćeno je iz Službe za komunalne poslove Grada Mostara.

BHRT