MIP: Oglas za izbor sudije u Evropskom sudu za ljudska prava

Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara objavilo je danas javni oglas za izbor kandidata za poziciju sudije u ime BiH u Evropskom sudu za ljudska prava.

Oglas je objavljen u skladu sa odlukom Predsjedništva BiH, saopšteno je iz Ministarstva inostranih poslova.

Iz Ministarstva ističu da kandidati za sudiju Evropskog suda za ljudska prava moraju, među ostalim, biti visokog moralnog ugleda, ispunjavati uslove koji se traže za obavljanje visokih sudačkih dužnosti ili biti pravnici priznati kao ugledni stručnjaci.

Uslov je i da posjeduju radno iskustvo u oblasti zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, razvoja demokratije i vladavine prava, te da aktivno vladaju jednim i pasivno drugim službenim jezikom Savjeta Evrope, odnosno engleskim i francuskim.

U saopštenju se podsjeća da je Evropski sud za ljudska prava ustanovljen Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine i kao sudska institucija za zaštitu prava i sloboda djeluje od 1959. godine u sklopu najstarije evropske organizacije, Savjeta Evrope.

Pravila postupka pred Sudom regulisana su Poslovnikom Suda i Konvencijom.

BiH je ratifikovala Konvenciju 12. jula 2002. godine i tim činom prihvatila nadležnost Evropskog suda za ljudska prava da odlučuje o aplikacijama/zahtjevima bilo koje fizičke osobe, nevladine organizacije, grupe pojedinaca ili druge države članice koji tvrde da su žrtve povrede prava utvrđenih u Konvenciji što ih je počinila BiH.

Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama i na veb stranici Ministarstva.

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

BHRT