Medžlis Islamske zajednice Jajce Priznanje doktorima

Doktori medicine koji su završili fakultet i svoje specijalizacije, a koji su svojim školovanjem ili aktivizmom vezani za Islamsku zajednicu, danas su bili gosti Medžlisa Islamske zajednice Jajce.

 

Dr. Suvada Meštrovac-Vereget, bivša članica džematskog odbora džemata Grad, je nedavno specijalizirala ginekologiju, a nakon porodiljnog dopusta njen će medicinski angažman biti izuzetno značajan svim ženama naše općine.

Dr. Senad Turanović, bivši član izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Jajce, završio je svoju specijalizaciju u oblasti radiologije i već je na usluzi pacijentima Doma zdravlja Jajce.

Dr. Alem Meštrovac, alumnist Gazi Husrev-begove medrese, nedavno je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje doktor medicine.

 

(MIZ Jajce)