Lehne: Balkan vode nacionalisti koje ne zanima napredak

Napredak ka evropskoj integraciji Zapadnog Balkana opasno zaostaje smatra ugledni diplomata i veteran balkanolog, Kurt Volker. Stefan Lehne, takođe dugogodišnji ekspert za Balkan u Fondaciji Karnegi za Evropu, smatra da na usporavanje pomenutog procesa pored ostalog utiče i prezauzetost Zapadne Evrope sopstvenim problemima. Razgovor sa dvojicom eksperata vodila je Jela Defrančeski.

ba.voanews.com