Kupreška kosidba upisana na UNESCO listu kulturne baštine

Incijativu za nominaciju ovog elementa je pokrenula lokalna zajednica koja baštini ovu tradiciju, a upis na UNESCO listu doprinosi podizanju svijesti ne samo o važnosti nematerijalne baštine nego i važnosti njezina daljnjeg očuvanja i prenošenja na mlade.

Dan kosidbe ili “Strljanica” je viševijekovna tradicija tog kraja. Običaj je to koji znači više od kosidbe. Godišnje okuplja hiljade posjetioca i pratioca ove iznimne kulturne manifestacije.

“Običaj kosidbe ručno rađenim kosama i viteško takmičenje kosaca predstavljaju godišnju krunu ove aktivnosti”, saopćeno je iz Kabineta ministrice civilnih poslova BiH Ankice Gudeljević.

Ministarstvo civilnih poslova i Državno povjerenstvo za UNESCO su dali podršku ovoj inicijativi i nominaciju uputili UNESCO-u.

Običaj takmičenja u košenju trave na Kupresu je četvrti element nematerijalne baštine Bosne i Hercegovine koji je upisan na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Ranije su upisani Zmijanjski vez, Konjičkog drvorezbarstvo i Branje trave Ive na Ozrenu.