Kupola na novoj crkvi u Podmilačju bit će završena do Uskrsa

Krajem prošle godine na novoj crkvi sv. Ive u Podmilačju kod Jajca urađena je fasada na stambenom dijelu crkve, portalu i pročelju, gdje dominira veliki križ, koji svojim dimenzijama i materijalom od kaljenog zaobljenog stakla, reflektira krajolik svetišta i dominira ulazom u dolinu svetišta sv. Ive. 

Postavljene su  skele za izvođenje daljih radova na fasadi betonskih vertikala prema portalu crkve, a  pri kraju su radovi na postavljanju cijevi vertikala za meteorne vode i ugradnja lifta za 11 katova stambenog dijela, koji je spojen sa sakralnim dijelom.

Ove godine, prema riječima fra Filipa Karadže, župnika i upravitelja svetišta sv. Ive u Podmilačju, pristupilo se postavljanju skela koje će omogućiti izvođenje radova na kupoli crkve, čijim bi se završetkom mogli započeti radovi na unutarnjem uređenju crkve.

Završetak ovih radova očekuje se do Uskrsa ove godine. Gradnja nove crkve, prema projektu poznatog i višenagrađivanog  slovenskog arhitekta akademika Marka Mušića, započela je 24.5.2004. godine.

Sakralni i stambeni dio ima oko 3.000 četvornih metara, Župni dvor završava se na 31 metru visine, a zvonik sa križem visok je 62 metra, je najviši zvonik u Bosni. Radove od samog početka gradnje uspješno izvodi domaća građevinska tvrtka Komotin d.o.o..

Svetište sv. Ivana  Krstitelja u Podmilačju kod Jajca spada u najstarija i najveća nemarijanska svetišta u Europi. U dane proslave 23.i 24. lipnja u „Bosanskom Jordanu“ okupi se i do 100.000 hodočasnika iz BiH i drugih  zemalja!

 

(vecernji.ba)