KS: Tokom tri godine 307 migranata osumnjičeno za krivična djela

Tokom protekle tri godine 307 migranata osumnjičeno je za različita krivična djela koja su počinjena na području Kantona Sarajevo.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo koji su navedeni u informaciji dostavljenoj kantonalnoj Skupštini, u 2018. godini počinjeno je 58 krivičnih djela za koja je osumnjičeno 99 migranata.

Među tim djelima su pokušaj ubistva, otmica, silovanje, razbojništva i krađe.

U 2019. godini počinjeno je 113 krivičnih djela koja su stavljena na teret 109 migranata koji su osumnjičeni za djela nanošenje teških i lakših povreda, ugrožavanje bezbjednosti, bludne radnje, napad na službeno lice.

U prošloj godini počinjeno je 115 krivičnih djela, među kojima su četiri ubistva koja su stavljena na teret 99 migranata.

U izvještaju se navodi da je jedan od najvećih problema sa kojima se policija susreće nemogućnost utvrđivanja i potvrđivanja identiteta, pa je samim tim otežano i procesuiranje počinilaca krivičnih djela i prekršaja, a komunikacija je otežana prvenstveno zbog jezične barijere i odbijanja saradnje s policijskim službenicama.

Kantonalni MUP donio je zaključke u kojima ističe nedostatak ljudskih i materijalno-tehničkih kapaciteta, te zahtijeva hitno rasterećenje prihvatnog kampa Blažuj s obzirom na to da je tamo smješteno više od 3.000 migranata, a kapaciteti su 2.400.

Traži se i izmještanje prihvatnih centara van urbanih zona, a kao prijedlog se navodi otvaranje kasarne Bijambare.

MUP predlaže smještanje prihvatnih centara širom BiH, ali uz granicu kako bi se spriječio prodor na teritoriju BiH i olakšao rad Službe za poslove sa strancima.

Traže se i hitne izmjene Zakona o azilu i Zakona o strancima, kao i propisa kako bi se omogućilo djelovanje inspekcijskih organa.

“Bez odgađanja preduzeti odgovarajuće mjere i uputiti inicijative prema Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara, IOM-u, te instancama na nivou BiH na osnovu kojih bi se spriječilo dalje nekontrolisano prebacivanje, prijem i smještaj migranata u pihvatne centre na području Kantona Sarajevo”, ističu iz kantonalnog MUP-a.

BHRT