KS: Revizija svih diploma u javnom sektoru do kraja iduće godine

Sva buduća zapošljavanja u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo prolaziće i provjeru diplome, odnosno stručne spreme osoba koje se zapošljavaju.

Odluka kantonalnih vlasti uslijedila je nakon što su objavljeni rezultati provjera diploma uposlenih u komunalnim poduzećima gdje je ustanovljeno 57 krivotvorenih diploma. Lažne diplome epilog će dobiti i u nadležnim sudovima, jer je u nekoliko slučajava potvrđena optužnica po ovom osnovu.

[embedded content]

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto ističe kako je na račun plaća osoba sa krivotvorenim diplomama isplaćeno 12 milijuna maraka. Tvrdi kako postoje skupine ljudi koje su organizirano tiskale diplome za osobe koje će biti zaposlene u tim institucijama i dodaje kako će oni snositi posljedice.

“Mi smo donijeli odluku da bar ti ljudi ostanu bez posla. Nema krivičnog gonjenja ali nalažemo da u firmama gdje se nalazi ti ljudi, da u skladu s disciplinskim procedurama, da ovi ljudi ako ništa da znaju da ne mogu nastaviti raditi”, napominje Forto.

Na naš upit kako će kantonalno javno komunalno poduzeće Rad postupiti prema 19 osoba koje su tamo zaposlene, a nemaju validnu diplomu, odgovaraju:

“KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo, na zahtjev nadležnih instituacija, dostavilo je diplome radnika na reviziju. Na našu adresu još zvanično nije stigao dokument kojim se naređuje ili nalaže prekid radnog odnosa sa osobama kod kojih je utvrđeno da posjeduju falsifikovane diplome. Kada dobijemo zvanični dokument od nadležnih institucija, KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo će postupati prema važećim Zakonskim propisima”.

No, glavno je pitanje kako postupiti prema ovim osobama, jer pravne osnove za krivično odgovaranje nema, jer su osobe sa nevalidnom diplomom, koje su zaposlene prije 10 i više godina ušle u zastaru.

“To je jedan pravni vakuum, jedna pravna praznina u kojoj će zaista biti problem, jer može se desiti da nakon ove afere nekih 10 do 20% osoba sa lažnim diplomama ostane raditi u ovim firmama”, rekao je ministar komunalne privrede KS Enver Hadžiahmetović.

Kako bi zastara zakona od 10 godina bila ukinuta, i kojom bi krivotvorenje dokumenata bilo bez zastare, premijer Forto najavio je kako će oni kao skupština ili vlada ići prema višim razinama vlasti, kako se ovakve stvari ne bi ponavljale. Istaknuo je kako bi se ovakve revizije uprkos pritiscima, trebale provoditi i na višim razinama vlasti u BiH.

BHRT