“Krug 99”: Senadin Lavić, Hazim Bašić i Bojan Šošić o obrazovanju 21. vijeka

Obrazovni sistem u Bosni mora naučiti stanovništvo da imaju više identiteta, da moraju prevazći sve religijske i lokalne predrasude, te osposobiti moralnu osnovu djelovanja.

To je, kako je poručeno na današnjoj sesiji”Kruga 99″ osnovno polazište koje nedostaje u posljednjih dvadesetak godina u reformi obrazovanja BiH.

[embedded content]

Diskusija je organizvoana na temu “Nauka i obrazovanje u 21. vijeku – BiH i zakoni”.

SENADIN LAVIĆ, profesor na odsjeku sociologije FPN-a Sarajevo

“Svaki zakon koji se donosi u našem društvu, u visokom obrazovanju, to mora uvažiti i ozakoniti. Na kraju treba naglasiti da u ovom istorijskom kontekstu za BiH od izuzetne važnosti su društvene i humanističke nauke ili nauke koje se bave konceptima identiteta, organizacije ljudskog društva i osmišljvanja budućnosti.

HAZIM BAŠIĆ, profesor na odsjeku za mašinski proizvodni inžinjering UNSA

“Tradicija visokog obrazovanja u BiH nije mala, radi se o preko 80 godina starosti visokog obrazovnog sistema.

BOJAN ŠOŠIĆ, psiholog

“Ključna odluka zdravih sistema visokog obrazovanja i naučne produkcije je njihova autoregulabilnost. dakle, to su sistemi koji sami sebe dovode u red. Prvoklasan profesor će sve što je u njegovoj moći da iza sebe ostave prvoklasne nastavnike”.

BHRT