Košarac nezadovoljan radom Pravnog tima za Trgovsku goru

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac uputio je danas urgenciju za intenziviranje aktivnosti Pravnog tima na izradi strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi sa pitanjem odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora.

On je podsjetio da je na prethodnim sastancima Koordinacionog tijela sa predstavnicima Pravnog i Ekspertskog tima, radnih tijela koje je imenovalo Vijeće ministara BiH za rješavanje problematike izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori, zaključeno da sve institucije treba da ulože maksimalne napore i u skladu sa svojim nadležnostima daju doprinos rješavanju ovog otvorenog pitanja.

“Nezadovoljan sam stepenom realizacije obaveza Pravnog tima, posebno uzimajući u obzir činjenicu da Ekspertski tim, u skladu sa svojim zaduženjima, aktivno radi na ispunjavanju postavljenih ciljeva i zadataka, te kontinuirano komunicira sa nadležnim tijelima u Hrvatskoj o predmetnoj problematici”, naglasio je Košarac u dopisu upućenom predsjedavajućem Pravnog tima Željku Bogutu.

Ministar Košarac ponovo je ukazao na važnost osporavanja namjere Hrvatske da u neposrednoj blizini granice sa BiH izgradi sporno odlagalište, te istakao da je nedopustivo da izostane pravni tretman svih otvorenih pitanja u ovom slučaju.

“Pravni tim, od formiranja do danas, svojim aktivnostima ne prati tempo Ekspertskog tima. Razočaran sam činjenicom da nam do današnjeg dana niste uputili nijedan akt kojim nas obavještavate o provedenim aktivnostima i ostvarenom napretku u radu tijela kojim predsjedavate”, istakao je Košarac u dopisu.

On je podsjetio da je o zastojima u radu Pravnog tima obavijestio i Vijeće ministara BiH na 41. sjednici, koja je održana 23. juna ove godine.

“Na sastanku radnih tijela za Trgovsku goru 7. jula ove godine informisan sam da su postojeći problemi u okviru Pravnog tima prevaziđeni, te da su jasno uspostavljena zaduženja i rokovi za njihovo izvršavanje, ali i da će uskoro biti završena pravna strategija. Nažalost, do danas se to nije desilo”, rekao je Košarac.

Ponovio je da je potencijalno odlagalište na Trgovskoj gori direktna prijetnja životu i zdravlju stanovništva u 13 opština u slivu rijeke Une, ali i životnoj sredini na znatno široj teritoriji, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

BHRT