Konstituirana Skupština opštine Jezero, izabrana nova-stara predsjednica Dragana Karaga

Dana 11.01.2021. godine u sali u zgradi opštine Jezero održana je konstitutivna sjednica Skupštine opštine Jezero koju čine odbornici 6 političkih partija, a to su: SNSD 7 odbornika, PDP 2, te po jedan DNS, SP, SDP, SZBIH, sa sljedećim dnevnim redom, koji je u 22 tačke od 24 usvojeno jednoglasno:

 • izbor Radnog predsjedništva; – jednoglasno,
 • saopštavanje sastava Skupštine opštine Jezero i upoznavanje sa Izvještajem o ovjeri mandata odbornicima,
 • proglašavanje mandata odbornika i proglašavanje da je saziv Skupštine opštine Jezero punovažan,
 • polaganje svečane zakletve,
 • potpisivanje izjave o prihvatanju i obavezi poštovanja Etičkog kodeksa,
 • donošenje Rješenja o izboru Komisije za izbor i imenovanje – jednoglasno,
 • donošenje Rješenja kojim se konstatuje prestanak mandata odbornicima- jednoglasno,
 • donošenje Rješenja kojima se konstatuje prestanak mandata funkcionera koji su imenovani na mandatni period Skupštine, i to:
  – predsjedniku SO-e Jezero,
  – potpredsjedniku So-e Jezero,
  – zamjeniku načelnika Opštine Jezero,
 • donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora predsjednika i potpredsjednika Skupštine i zamjenika načelnika opštine,
 • donošenje Rješenja o izboru predsjednika Skupštine; izabrana Dragana Karaga (SNSD) 12 ZA 1 PROTIV,
 • donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Skupštine; izabran Ševal Ribić (Stranka za BiH), 8 ZA, 5 PROTIV,
 • donošenje Rješenja o izboru zamjenika načelnika opštine; izabran Dragan Strugalović (SNSD), 13 ZA 0 PROTIV,
 • donošenje Rješenja kojim se konstatuje prestanak mandata predsjednika i članova stalnih radnih tijela Skupštine,
 • donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Jezero,
 • donošenje Odluke o načinu primopredaje dužnosti u slučaju prestanka mandata,
 • donošenje Rješenja o razrješenju sekretara Skupštine opštine Jezero,
 • donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine,
 • donošenje Odluke o određivanju odbornika koji će prisustvovati zaključenju braka,
 • razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o utvrđivanju stope za oporezivanje nepokretnosti na teritoriji opštine Jezero za 2021. godinu,
 • razmatranje i usvajanje prijedloga Odluka o visini nepokretnosti na teritoriji opštine Jezero za 2021. godinu,
 • razmatranje i usvajanje zaključka o prihvatanju odluka sa sjednice SO-e Jezero održane dana 8.12.2020. godine,
 • razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine Jezero za 2020. godinu,
 • razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o izvršenju rebalansa budžeta opštine Jezero za 2020. godinu,
 • razmatranje i usvajanje plana budžeta opštine Jezero za 2021. godinu,
 • razmatranje i usvajanje odluke o izvršenju Plana budžeta opštine Jezero za 2021. godinu.

 

(Jajce Online)