Konstituiran Odbor za dodjelu ‘Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva’ u 2021.

Konstituiran je Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini, na prvoj sjednici održanoj danas u Sarajevu.

U Odboru su: prof. dr. Velija Katica, predsjedavajući Odbora, mr. Tea Mušić, zamjenica Predsjedavajućeg, te članovi Samir Fazlić, Miroslav Živanović, Srđan Srdić, Denis Stojnić, Nazif Osmanović, Nihad Kreševljaković, doc.dr. Hadžan Konjo, doc.dr. Adis Arapović, Igor Baroš, prof.dr. Samir Arnautović i prof.dr. Mehmed Kulić.

Odbor je usvojio Poslovnik o radu sa postupkom razmatranja prijava, dinamiku rada i druge radne dokumente.

Također, Odbor je utvrdio tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini koji će, tokom mjeseca decembra, biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, saopćeno je iz Gradskog vijeća Sarajeva.

BHRT