Komisija za finansije i budžet podržala inicijativu za pomoć žrtvama zemljotresa

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvatila je inicijative poslanika Damira Arnauta, Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković-Lepić, kojima se od Savjeta ministara BiH traži izdvajanje minimalno 300.000 KM za pomoć žrtvama zemljotersa u Republici Hrvatskoj.

Odobrena je i inicijativa navedenih poslanika kojom se takođe od SMBiH traži izdvajanje minimalno dva miliona KM za izgradnju novog objekta Doma zdravlja u Bihaću. Na sjednici je Arnaut, uime svih podnosilaca inicijative obrazložio da sadašnji objekat te zdravstvene ustanove, nakon razornog zemljotersa u susjednoj Hrvatskoj, ne može adekvatno odgovoriti potrebama za pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovnicima Bihaća, ali ne samo njima, budući da je nadležan i za šire područje.

Još jedna inicijativa odobrena, a njom ovi poslanici traže izdvajanje 100.000 KM Rukometnom savezu BiH za potrebe u 2021. godini, a od tog iznosa, 70.000 KM za pripreme i međunarodno predstavljanje budućim ženskim rukometnim selekcijama Bosne i Hercegovine te 30.000 KM ženskim rukometnim klubovima za troškove utakmica na međunarodnom nivou u okviru takmičenja EHF-a.

Komisija za budžet i finansije je usvojila Izvještaj sa preporukama Ureda za reviziju institucija BiH koji je preispitao planiranje i provođenje obuka zaposlenih u institucijama BiH.

U tom izvještaju su revizori, između ostalog, konstatovali da se obuke zaposlenih sprovode, ali ne uvijek u skladu sa stvarnim potrebama institucija, kao i da se nekad ‘preklapaju’ nepotrebno jer novac za ove namjene planira i Agencija za državnu službu.Takođe je rečeno da nije uspostavljen kontrolni mehanizam niti sistem prenošenja stečenih znanja.

Naredni je zaključak Komisije, nakon prezentovanog izvještaja revizora o temi „Digitalizacija TV signala u BiH“, da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine, svojim zaključkom zatraži od Ministarstva prometa i komunikacija BiH da u roku od tri mjeseca izvijesti o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz revizorskog izvještaja te s preduzetim aktivnostima upozna i Ured za reviziju institucija BiH.

U revizorskom izvještaju o ovoj temi je konstatovano da proces digitalizacije TV signala još nije okončan iako se Bosna i Hercegovina obavezala na ovaj proces. Prve aktivnosti su počele još 2006. godine, ali institucije BiH nisu poduzele sve što je potrebno na okončavanju ovog procesa.

Članovi Komisije su upoznati s finansijskim izvještajem Ureda za reviziju institucija BiH za prvih devet mjeseci prošle godine te s programom rada i godišnjim planom za 2021.

Predstavnici Ureda su kao jednu od predstojećih svojih aktivnosti najavili reviziju o upravljanju taksama i naknadama koje naplaćuju institucije Bosne i Hercegovine.

Uz izvještaj o radu u prošloj godini, Komisija je usvojila i svoj orijantacioni radni plan za period januar-decembar ove godine.

BHRT