Kanton Sarajevo: Sindikat osnovnog obrazovanja traži vraćanje online nastave

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo zahtijeva od resornog ministarstva da se nastava u naredne tri sedmice izvodi online za sve učenike osnovnih i srednjih škola zbogpogaoršane situacije sa brojem oboljelih od Covid-19.

U uslovima kada je proglašena pandemija Koronavirusom i kada se situacija iz dana u dan usložnjava, Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo zahtijeva da donesete hitne mjere i zaštitite zdravlja učenika i zaposlenih u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo.

Svjedoci smo svakodnevnog porasta broja oboljelih uzrokovanog virusom COVID-19, kako uposlenika tako i učenika i njihovih članova porodica što iziskuje donošenje mjera za sprječavanje moguće katastrofe ODMAH. Ovo posebno ističemo zbog činjenice da veliki broj uposlenika vozari, ima svoju djecu koja su prepuštena sama sebi i imaju starije i bespomoćne članove porodice.

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo ponovno insistira da Vlada Kantona Sarajevo obustavi finansiranje SSOOIO FBiH – Kantonalni odbor SSOO I O Kantona Sarajevo, jer je u suprotnosti sa Zakono o radu FBiH , a sredstva preusmjeri za nabavku kvalitetnih računara, 3G i 4G kartica nastavnom osoblju kako bi kvalitet nastave podigli na još veći nivo.

SSOOIO KS također sugeriše da se period do aprila 2021. godine iskoristi za pojačanu higijensko-epidemilošku zaštitu obdaništa i škola i provede temeljnu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u cilju suzbijanja Koronavirusa.

Ne sumnjamo da je Ministarstvo svjesno trenutka i odgovornosti, posebno imajući u vidu posljednja dešavanja i eskalaciju broja oboljelih, Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo traži od Vlade Kantona Sarajevo i Kriznog štaba Kantona Sarajevo potpunu zaštitu zaposlenih u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u Kantonu Sarajevo.

BHRT