Naslovnica BOSNA I HERCEGOVINA Kako zatvoriti firmu u Federaciji?

Kako zatvoriti firmu u Federaciji?

Novac, uvjerenja, potvrde od sudova, odluke koje mora izraditi notar, osnivački akt, imenovanje direktora, navođenje djelatosti, neki su od dokumenata koje morate imati ako želite registrirati firmu. Međutim, prema riječima bivših poslodavaca, samo gore od toga je zatvaranje firme.

Postupak se provodi, ovisno o kojoj djelatnosti je riječ, kod sudova, općina, ministarstava i treba vam ogromna papirologija i novac.

– Kada sam otvarao firmu mislio sam da nema gorih procedura, čekanja, ali ima, to je zatvaranje firme. Ovdje je lakše umrijeti nego zatvoriti firmu pored silnih procedura, defiskalizacije, na sve strane traže da se plate nekakvi troškovi, tu je odjava identifikacionog broja, fiskalne kase, rješenje o brisanju firme, uvjerenja… Nemoguće je sve pobrojati. Otkud čovjeku koji želi da zatvori firmu pare? Da ih je imao, ne bi gasio djelatnost, ostavio radnike bez posla – ispričao nam je jedan od bivših poslodavaca.

Pojašnjenje smo potražili u Poreznoj upravi FBiH.

Odjava radnika, izmirenje obaveza

– Postupak zatvaranja obrta ili privrednog društva provodi se kod nadležnih registracionih organa, odnosno, sudova kada je riječ o brisanju privrednih društava, kod općina za samostalne poduzetnike-obrtnike, kod ministarstava za udruženja/fondacije… Međutim, ukoliko društvo ili poduzetnik ne obavlja djelatnost, potrebno je poduzeti sve aktivnosti na zatvaranju društva ili obrta u smislu odjave radnika, vlasnika djelatnosti, izmirenja obaveza, brisanje iz registra fiskalnih uređaja, te druge aktivnosti kod nadležnog registracionog organa, a kako se ne bi i dalje obračunavale porezne obaveze i kamate po tom osnovu, te da bi se izbjegle eventualne sankcije – navode iz Porezne uprave FBiH.

Pojašnjavaju da Porezna uprava FBiH provodi postupak odjave identifikacionog broja nakon što osoba koja prestaje sa obavljanjem djelatnosti, pokrene postupak odjave podnošenjem propisanog obrasca i rješenja o izvršenom brisanju iz registra nadležnog registracionog organa.

– Rješenje registarskog organa o brisanju iz registra se uz propisani obrazac dostavlja Odsjeku za registraciju i edukaciju pri kantonalnim poreznim uredima. Pod uvjetom da su izmirene porezne obaveze, taj postupak odjave identifikacionog broja u Poreznoj upravi traje najduže pet radnih dana. Postupak odjave identifikacinog broja se ne naplaćuje, a obrasci su besplatni i dostupni na službenoj web stranici Porezne uprave Federcije BiH. Međutim, ukoliko porezni obveznik ima neizmirenih poreznih obaveza, postupak odjave se obustavlja dok se ne izmire obaveze – pojašnjavaju.

Defiskalizacija fiskalnog uređaja košta 50 KM

Dodaju da u postupku zatvaranja i brisanja privrednog društva, obrta, udruženja, fondacija, u nadležnosti Porezne uprave Federacije BiH je izdavanje uvjerenja o izmirenim ili neizmirenim poreznim obavezama za porezne obveznike. Zatim, koordinacija aktivnosti sa sudovima i drugim nadležnim organima u vezi s obustavom početka postupka likvidacije, stečaja, reorganizacije ili poništavanja registracije pravnog lica ili organizacije na period do 120 dana, radi provedbe poreznih zakona, te prijavljivanje poreznih obaveza u postupcima stečaja i likvidacije.

Upitali smo koliko košta defiskalizacija, odnosno, zatvaranje fiskalne kase?

– Prema informacijama iz ovlaštenih servisa okvirna cijena defiskalizacije fiskalnog uređaja je 50,00 KM na koju se još obračuna i PDV. Porezni obveznik dužan je sa ovlaštenim servisom zaključiti ugovor o servisiranju i tehničkoj podršci fiskalnog sistema, a u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti, dužan je, putem ovlaštenog servisa, podnijeti Poreznoj upravi Federacije BiH zahtjev za brisanje iz registra fiskaliziranih uređaja – kazali su.

Predočili su i razliku između zatvaranja obrta i firme sa ograničenom odgovornošću.

– Prestanak poslovanja obrta je propisan zakonima koji regulišu samostalno obavljanje djelatnosti – zakonom o ugostiteljstvu, trgovini, obrtu, zdravstvu, cestovnom prometu, advokaturi, notarima i drugim, zavisno od vrste djelatnosti, a prestanak poslovanja društava sa ograničenom odgovornošću propisan je Zakonom o privrednim društvima. Kod zatvaranja obrta, nakon što je rješenjem nadležnog registracionog organa utvrđen prestanak obavljanja obrta, porezni obveznik je dužan da podnese zahtjev za odjavu identifikacionog broja i da podnese obrasce za odjavu iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa – pojašnjavaju i dodaju:

– Zatim Porezna uprava FBiH provjerava da li je porezni obveznik podnio sve porezne prijave i da li ima dugovanja po osnovu javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH.

Ukazuju da kod zatvaranja društva sa ograničenom odgovornošću postoje dva postupka, stečajni i likvidacioni, koji se vode pred nadležnim sudom.

Prinudna naplata kod zatvaranja obrta

– Za potrebe njihovog provođenja, poreznom obvezniku se izdaje uvjerenje o stanju poreznih obaveza, nakon što se utvrdi da je podnio sve porezne prijave. Ako su sve prijave podnesene i izmirene obaveze po osnovu javnih prihoda, PUFBiH provodi postupak o odjavi identifikacionog broja. Međutim, ukoliko porezni obveznik ima neizmireno poreznih obaveza, postupak odjave se obustavlja i o tome se obavještava podnosilac odjave. U postupku zatvaranja obrta, kod poreznih obveznika koji imaju dugovanja po osnovu poreznih obaveza, provodi se postupak prinudne naplate fizičkih lica – vlasnika obrta sve do namirenja, dok se nakon otvaranja stečajnog postupka privrednih društava, postupci prinudnog izvršenja prekidaju – navode iz PUFBiH.

Napominju da u postupku koji provodi Porezna uprava kod zatvaranja obrta i privrednog društva, na trajanje postupka u najvećoj mjeri utječe činjenica da li porezni obveznik ima ili nema neizmirenih poreznih obaveza.