Josip Topić: Vijeće mora raditi i biti servis građana

Općinsko vijeće Jajce je usvojilo proračun za 2022. godinu na 5. redovitoj sjednici Općinskog vijeća Jajce, koja je održana 30.12.2021. godine. To je prevažno za Općinu Jajce, a posebno kad znamo da je zadnjih godina nije bio to slučaj, već je općinski načelnik proglašavao proračun.

Kako je došlo do toga kao i o drugim pitanjima, o radu Općinskog vijeća Jajce pokazala se potreba da obavimo razgovor s predsjedateljem Općinskog vijeća Jajce Josipom Topić.

Uzimajući u obzir da nakon izbora Općinsko vijeće Jajce je formirano nakon sedam mjeseci i mnogi se nisu nadali da ćete baš Vi biti predsjedatelj vijeća. Što je tomu doprinijelo?

– Sam proces konstituiranja OV Jajce je predugo trajao. Mislim da stranka iz koje dolazim nije tomu doprinijela, pokušavalo se iznaći rješenje bez HDZ-a BiH. Kad se vidjelo da to nije moguće izvesti i da su ti pokušaji propali onda se pristupilo pregovorima s koalicijskim partnerima Savezom (SDA, SBiH i A-SDA), te u tim pregovorima i od strane HDZ-a BiH je bilo ustupaka. Svakako da se tu podršku dali i samo sagledavanje situacije i razumnog djelovanja SDP, NiP i SBB jer nisu prihvatili nuđena rješenja za koja su znali da ne mogu opstati.

Vi dolazite iz privatnog sektora, da nikad niste radili u javnom sektoru, nakon pet mjeseci obavljanja uloge predsjedatelja vijeća, što nam možete reći oko samog rada vijeća, u odnosu na privatni sektor?

– Ima tu razlike, teško je to opisati u par rečenica, u privatnom sektoru dosta je toga dinamično, brže, brže se donose odluke, brže se reagira na situacije. U javnom sektoru to sporije ide, ali teško je to uspoređivati, različiti su načini funkcioniranja institucije vijeća, a i same usluge koje vijeće, pa i Općina preko službi pruža građanima.

Vi ste u pet mjeseci održali šest sjednica vijeća, možemo li reći da radite ili..?

– Kad sam preuzeo vijeće svakako da sam sagledao stvari i poslove koji proizlaze iz mog ovlaštenja, uvidio da je potrebno raditi i rješavati se onih stvari koje su bitne za život građana. Vijeće praktički devet mjeseci nije imalo sjednicu, sigurno je da smo uspjeli usuglasiti sve točke koje su išle na vijeće i da su sve politike taj rad podržale. Svakako da ima stvari oko kojih se teže slažemo, te su stvari predmet pregovora, ali ne smijemo dozvoliti da te stvari, a malo ih je, ograničavaju rad vijeća. Vijeće mora raditi, biti servis građana i rješavati pitanja svih koji su vezani za rad vijeća.

Na četvrtoj sjednici OV-a napustili su sjednicu vijećnici oporbe?

– Da, vijećnici oporbe su napustili sjednicu, a to je bila važna sjednica jer je jedna od točaka bila Prijedlog nacrta proračuna za 2022. godinu. To je bila prilika da svi vijećnici sudjeluju u izradi prijedloga proračuna, ali oporbeni vijećnici tu priliku nisu iskoristili.
Razlog napuštanja sjednice naveli su da nema zapisnika sa sjednica, da ne dobivaju materijal i kao da je nelegalan rad vijeća.

Mojim dolaskom na mjesto predsjedatelja vijeća znao sam da vijeće nema tajnika, što nam je otežalo rad vijeća. Oko materijala za sjednicu vijeća na kolegiju je zajednički prihvaćeno, materijal je bio na vrijeme dostavljen osim zapisnika sa sjednica. Međutim, Poslovnik o radu OV-a ne ograničava rad vijeća, niti to da sa se sjednice ne mogu održavati, ako s prethodne sjednice nije usvojen zapisnik. Po dolasku tajnika mi smo na petoj sjednici uradili sve zapisnike i iste usvojili.

Što se tiče legalnosti rada, suvišno je o tome govoriti, vijeće je zakonodavno tijelo, ono ima svoje komisije za sva pitanja, i svaka točka koja dođu na vijeće proći će Komisiju za statut i propise. Komisija je ta koja daje tumačenja akata. Razumljivo je i da oporba iskazuje negodovanje u radu, ali sigurno je da neki tako žele sebe izreklamirati, izvući reakciju, tako sebi dati na značaju, pravo da tumače zakone kako oni žele, i onako kako se nima dopada.

Činjenica da imate vijećnika Stipu Tokića HDZ 1990, koji u pet sjednica se nije javio za riječ po pitanju bilo koje točke dnevnoga reda, da nije uputio ni jedan amandman na proračun, osim što kritizira rad. Svako njegov medijski istup, napad na OV pa i mene osobno više govori o njemu i njegovoj namjeri da sebi stvori publicitet, suvišno je to i komentirati. Ponosan sam na rad OV-a, da smo usvojili proračun za 2022. godinu, da smo održali pet redovnih i jednu svečanu sjednicu u pet mjeseci moga mandata. To je mjera učinka rada OV.

Za Dan Državnosti BiH učinili ste jedan korak jačanju suživota, uvažili ste sve žrtve, poklonili se svim poginulim u ratu. Položili ste vijenac i braniteljima Armije BiH.

– Da, jesam. Kao sudionik domovinskog rata, bio sam u HVO i branio državu za Bosnu i Hercegovinu, a Hrvati su na referendumu rekli “Da” su za samostalnu suvremenu Bosnu i Hercegovinu, kao što su to i Bošnjaci rekli. U tome periodu organizirale su se dvije vojske, HVO i ABiH. Vojnici su ginuli, oni su bili sinovi, očevi, braća, djedovi, unuci. Kao čovjek, kao predsjedatelj vijeća, mi moramo prihvaćati te činjenice, i moramo se poklanjati dati počast svim žrtvama. Bitno je naglasiti da sam od svih udruga proisteklih iz domovinskoga rata dobio podršku za taj postupak. Hvala im na tome!

Kako vidite rad vijeća u 2022 godini?

– Usvajanjem proračuna mi smo omogućili načelniku da pristupi realizaciji projekata, već u drugom mjesecu, izrađujemo plan rada vijeća, koji ćemo usvojiti, sve programe podrške, mladima, program za poljoprivredu, stipendije studenata, sve to može ići, to je bio cilj i svi smo napore uložili da ljudi koji konzumiraj usluge općine Jajce da što prije to pravo ostvare. Kao predsjedatelj, stalo mi je da vijeće radi, da sve odluke donosimo u što kraćem roku, posebno one odluke koje imaju financijski karakter po kojima naši građani ostvaruju svoja prava.

Da li ste zadovoljni s radom Općinskog vijeća i suradnjom s kabinetom općinskog načelnika?

– Svakako da sam zadovoljan radom vijeća, a i načinom sudjelovanja vijećnika u raspravi, s kabinetom, a i samim načelnikom imam korektan odnos. Za sve sto je u nadležnosti vijeća nemamo nikakvih prepreka.

Na koji način i kojim mehanizmima, s pozicije predsjedatelja OV Jajce, možete doprinijeti boljoj socio-ekonomskoj slici općine Jajce i njenih žitelji?

– Jajce u svom proračunu ima sredstva znatno veća u odnosu na druge općine u okruženju, i sigurno je da je proračun i socijalni i ekonomski razvojni, tu mislim na programe financijska pomoć po otvaranju obrta, poljoprivreda, stambeno zbrinjavanje mladih, tako dajemo doprinos boljoj socijalno-ekonomskoj zaštiti. Vjerojatno to nije dovoljno, ali nemamo baš ni puno mogućnosti, puno je subjekata koji koriste proračun, i onda za taj investicijski dio je dosta skučen.

Kada se može očekivati preuzimanje direktorskih pozicija u javnim institucijama, koje su prema izbornom rezultatu i kasnijim dogovorima, pripale koaliciji HDZ BiH i Savezu SDA, SBiH i A-SDA?

– To ide svojim tijekom, kako kojemu direktoru izlazi mandat tako će se i raspisivati natječaji za te pozicije.

Svjedoci smo sve većeg broja odlaska mladih iz našeg grada. Da li u određenoj mjeri opravdavate omladinu u potrazi „za boljim sutra“ i kako zaustaviti pomenuti trend?

– Teško je to pitanje, i to sam prošao, jer sam ja jedan od onih koji je napustio Jajce s 14 godina. Ja podržavam svakoga onoga koji samostalno odlučuje gdje želi živjeti, gdje on odluči da je bolje. Svi mi individualno određujemo što je to bolje, gdje je to bolje, taj pojam je dosta širok, svi ga sami određujemo i na osnovu toga kažemo živjet ću tu i tu, zbog toga i toga. Nažalost, sigurno je da su i politike dalje doprinos tome, a u kojoj mjeri to je već za raspravu. Mislim da je to problem širega koncepta, koji obuhvaća kako našu zemlju tako i zemlje okruženja. Međutim, žalosti činjenica da ljudi odlaze, da mi to prihvaćamo kao normalnu pojavu i teško se snalazimo mjerama koje bih mogle pomoći i mlade zadržati da ostanu.

Što biste stavili na listu prioriteta Vašeg trenutnog političkog angažmana?

– Prioritet je da OV radi i da se ne čeka na neke odluke koje su bitne za sve subjekte koji na neki način konzumiraju usluge OV Jajce.

Što biste poručili čitateljima portala Jajce Online?

– Svim čitateljima i našim stanovnicima Jajca i Jajčanima koji nisu u svome gradu želim sretnu i uspješnu 2022. godinu i punu zdravlja.

 

 

(Jajce Online/Foto: Tvrtko Zile)