Jajce: Promocija knjige ‘Mentalno zdravlje’ autora prof. dr. Refika Ćatića

Podijeli članak:

Svjedoci smo da je na društvenim mrežama mnogo napisa o tome kako se nositi s različitim psihičkim poteškoćama, ali ih je najviše koji pišu nekompetentni pojedinci.
Iz navedenih razloga knjiga Mentalno zdravlje-harmonija duše autora prof. dr. Refika Ćatića ima još veći značaj jer eloborira naučno utemeljene sadržaje.

Mr. Fikret Čančar je iskazao duboko poštovanje prema svom profesoru i prijatelju prof. Ćatiću, te kazao da je tokom svog studija profesora doživljavao kao veliko osvježenje u nastavnom procesu i studiranju, koji je uvijek djelovao nevjerovatnom energijom, a iznad svega ljudskošću i fantastičnim metodološkim pristupom.

Prof. dr. Vahdeta Ćatić je kazala da bi ovu harmoniju u duši jednostavno ovako po bosanski ili narodnjački nazvala rahatlukom, a taj rahatluk nema cijenu. Mentalno zdravlje, kako doći do tog ideala i kako ostati u toj ravnoteži, harmoniji, a to nije stalna nego promjenjiva kategorija, teško se postiže a lahko se gubi. O tome govori ova knjiga.

Uz dirljiv govor kao kćerka autora dala je puno zanimljivih detalja o samom njegovom životu i mentalnoj disciplini koja ga krasi.

Sam autor je kroz razne citate i stihove, ali i posebno kroz muzikoterapiju (uz harmoniku) i stručni osvrt na temu unio svježinu u dušu svima prisutnima.

Mentalno zdravlje je sve kompleksniji problem savremene civilizacije. Vrijeme u kome je nastala ova knjiga je posebno neuralgično zbog pandemije korone. Svakolike su prijetnje koje remete normalno i harmonično funkcioniranje čovjeka, što u konačnici dovodi do različitih psihičkih poremećaja. Nažalost, stigmatizirana je psihološka i psihijatrijska pomoć zbog čega je sve više onih koji suport traže u alternativnim i parapsihološkim intervencijama.

Prisutni su mogli uživati uz našu tradicionalnu muziku i pjesmu, kao vidu mizikoterapije, u izvođenju Nihada Mustafića- Šerbe.

Biografija priređivača

Profesor Refik Ćatić je rođen u Zavidovićima 18. jula 1946. godine. Nakon završetka srednje učiteljske škole, završava i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, odsjek za pedagogiju i psihologiju. Radio je kao klinički psiholog u Centru za mentalno zdravlje u Zavidovićima.

Magistrirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1987. godine na temu: „Psihološko etiološki faktori invalidnosti u drvnoj industriji”. Na odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1997. godine uspješno je odbranio doktorsku disertaciju na temu: „Slika o sebi djece nepotpunih i potpunih porodica”.

U svojstvu univerzitetskog profesora predavao je na: Islamskoj Pedagoškoj akademiji / Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, zatim na Pedagoškoj akademiji / Pedagoškom fakultetu, također u Zenici, Pedagoškom fakultetu u Bihaću, Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Fakultetu tjelesnog odgoja i sporta Univerziteta u Tuzli i drugim fakultetima u Bosni i Hercegovini. Bio je dekan Pedagoške akademije u Zenici i prorektor Univerziteta u Zenici.

Univerzitetski profesor, doktor nauka, klinički psiholog, pedagog, naučnik, produhovljeni slobodni intelektualac i nadasve istraživač koji duboko zadire u dušu čovjeku, baveći se naukom koja proučava cjelokupni društveni i psihički život čovjeka, njegova očitovanja i oblike, te uvjete pod kojima oni nastaju i dešavaju se. Kao što reče Nezir Halilović, Ćatić svestrano ponire u najdublje prostore ljudske duše usmjeravajući glavnu pažnju poniranja u motive ljudske psihe i u moralne probleme društva i time razbija okvire ustaljenom ljudskom poimanju života i svjetova (dunjaluka i ahireta).

Profesor Refik Ćatić je objavio stotine naučnih i stručnih radova u relevantnim naučnim i stručnim časopisima, kako u Bosni i Hercegovini tako i izvan nje.

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka

Ko napušta brod jer nije onako kako je zacrtao?

U dva dana video zapis je pregledalo preko 800 tisuća korisnika te mreže, a...

U polju, poviš džamije u rogatičkom selu Žepa, nalazi se misteriozno stablo šljive. Koja...

Sud u Gracu osudio je danas državljanina BiH (35) zbog pokušaja pljačke restorana brze...

Sve su češći nesrećni slučajevi povreda građevinskih radnika, ponekad i sa smrtnim ishodom. Prije...

Bosna i Hercegovina prepustila je svoja prirodna bogatstva koncesionarima koji ih bez kontrole eksploatišu,...