Jajce: Održano savjetovanje za poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

U hotelu “Turist '98” u Jajcu održano je Savjetovanje za poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu »COVID-19 PROTOKOL« u cilju što kvalitetnije pripreme predstojeće ljetne turističke sezone u uslovima epidemije COVID-19.

Savjetovanje je organizirala JU »Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca« u saradnji sa Turističkom zajednicom Srednjobosanskog kantona, a  u okviru projekta „BiHUB – podrška ženskom i društveno odgovornom poduzetništvu“.

Nakon pozdravnog govora i obraćanja direktora JU »Agencija Jajce« Ante Brtana, direktor Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević i direktor turističke agencije Santours iz Travnika Samer Dolovac su predstavili ideju kreiranja i implementaciju »COVID-19 protokola« na planini Vlašić tokom zimske turističke sezone ističući pozitivan uticaj na cjelokupnu destinaciju gdje se kroz pojačanu društvenu odgovornost nositelja turističke ponude povećao kvalitet usluga i zadovoljstvo i sigurnost posjetitelja.

Savjetovanju su prisustvovali predstavnici Općine Jajce, Doma zdravlja Jajce, muzeja, ustanova kulture, vjerskih institucija, vlasnici hotela, motela i restorana, predstavnici nevladinih organizacija, te proizvođači rukotvorina i suvenira u Jajcu, koji su aktivno učestvovali u diskusiji i iznijeli svoja iskustva, sugestije i prijedloge.

Opći zaključak je da se turistički sektor nalazi u nezavidnoj situaciji, te da je osim podrške viših nivoa vlasti od izuzetne važnosti i kvalitetna organizacija u samoj destinaciji, kao i zajedničko djelovanje svih sudionika kako u smislu sigurnosti i društvene odgovornosti, tako i u smislu promocije destinacije i organizovanog dolaska posjetitelja.

Nosilac projekta »BiHUB – podrška ženskom i društveno odgovornom poduzetništvu« je Kulturno obrazovno društvo PiNA iz Kopra iz Slovenije, dok su partneri projekta: JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, Centar za edukaciju mladih Travnik, Zaklada Linnovate iz Livna i Narodno sveučilište Livno.

Projekat se provodi uz financijsku podršku Programa međunarodne saradnje Slovenije, Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije.

 

 

(Agencija Jajce)