Jajce dobilo 1,5 milion eura za vodosnabdijevanje na desnoj obali Vrbasa

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Grada Zvornika i Evropske investicione banke za radove na vodosistemu Lokanj – Pilica: vodosnabdijevanje Faza 1 i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Tabance u Zvorniku.

Grant Evropske unije je vrijedan 595.000 EUR, a ukupan cilj Projekta je da unaprijedi i poboljša sistem vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama u Zvorniku. To će se ostvariti izgradnjom sistema koji će garantovati snabdijevanje dovoljnih količina higijenski sigurne vode potrošačima i izgradnju lokalnog postrojenja za prečišćavanje za naselje Tabanci.

Ovim grantom je pokrivena polovina ukupno potrebnih sredstava za realizaciju Projekta procijenjene vrijednosti 1.190.000 EUR, a preostala sredstva su osigurana zajmom EIB-a 254.800 EUR i domaćim doprinosom 340.000 EUR.

Takođe, prihvaćen je Prijedlog sporazuma o grantu između BiH, Federacije Bosne i Hercegovine, Općine Jajce i Evropske investicione banke za ulaganja u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka u općini Jajce.

Riječ je o grantu EU vrijednom 1,5 mil EUR, a korist od projekta imaće 27.258 stanovnika Jajca kojima će se unaprijediti životni uvjeti pružanjem adekvatnih sanitarnih usluga i zadovoljavanjem potrebe vodosnabdijevanja i odlaganja otpadnih voda.

Projekt podrazumijeva izgradnju i ulaganje u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas, od izvora Resnik i smanjenje gubitaka vode u okviru postojećeg sistema, kao i izgradnju sedam malih postrojenja za prečišćavanje vode na desnoj obali rijeke Vrbas u općini Jajce.

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 9.244,964 EUR, od čega je zajam EIB-a 4,09 mil EUR, doprinos Općine Jajce 2,04 mil EUR, grant WBIF-a (Investicioni fond za Zapadni Balkan) – doprinos Evropske unije u iznosu od 1,5 mil EUR i ostali izvori u iznosu od 1,61 mil EUR.

 

(ekapija.ba)