Search
Close this search box.

Jajce: Budžet od 20,3 miliona maraka i nova poskupljenja komunalija

Podijeli članak:

Općina Jajce u 2023. godinu ulazi s usvojenim Budžetom/Proračunom za 2023. godinu u iznosu od 20.303.450 KM. Većinom glasova na danas održanoj 13. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajce usvojena je odluka o Budžetu/Proračunu Općine Jajce za 2023. godinu i odluka o izvršenju budžeta/proračuna.

Za dnevni red 13. redovne sjednici Općinskog vijeća Jajce predložene su 22 tačake. Zbog potrebne dorade s dnevnog reda povečeno je šest tačaka i to onih koje se odnose na davanje saglasnosti Vijeća na odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javnih ustanova: „Dom kulture Jajce“, Dječiji vrtić „Bare“ Jajce, „Sport i rekreacija“ Jajce, Centar za socijalni rad Jajce, „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ i na Odluku o platnim razredima i koeficijentima na plate zaposlenika u JU „Muzej II zasjedanja AVNOJ-a“ Jajce, pa je vijeće odlučivalo o 16 tačaka i sve su dobile potrebnu većinu.

Vijeće je jednoglasno usvojilo odluku kojom se Ivo Šimunović razrješava dužnosti zamjenika predsjedavajućeg OV Jajce zbog prihavatanja mandata u Skupštini SBK/KSB. Za zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Jajce jednoglasno je izabrana Dragica Lukić, kandidat HDZ BiH Jajce.

Nakon rasprave, sa 14 glasova “za” i “6 protiv”, Općinsko vijeće Jajce je donijelo zaključak kojim se daje saglasnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Jajce za nove cijene vode. Sa 14 glasova  “za”i 6 “protiv” Općinsko vijeće Jajce donijelo je zaključak kojim se daje saglasnost JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Jajce na Odluku o cijeni usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih objekata na području Općine Jajce.

Jednoglasno, vijećnici su usvojili Odluku o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica na području općine Jajce kojom se utvrđuju dopunska prava poginulih boraca-šehida, ratnih vojnih invalida, demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.

Vijećnici su usvojili i program obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje (ZKP) u 2023. godini koje se povjeravaju JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Jajce kojim je predviđeno čišćenje javno prometnih površina, održavanje i uređenje javnih zelenih površina, odvodnja atmosferskih voda, osiguranje, sanacija i održavanje gradske deponije smeća, dezinfekcija i deratizacija kanalizacijske mreže i deponije smeća, čišćenje korita rijeka Plive i Vrbasa, održavanje komunalnih objekata, dekoracija grada, održavanje javnih dječjih igrališta i rekreativnih površina i ostala komunalna potrošnja u vrijednosti od 583.946,11 KM.

Na 13. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajce, u cilju očuvanja kulturnog i povijesnog nasljeđa, predstavljanja i promocije povijesne baštine, jednoglasno je usvojena Odluka o davanju na privremeno korištenje zgrade u praku kod Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a Udruzi „Vitezovi kraljevskog grada Jajca“ na period od 10 godina.

U cilju organizovanja regionalnog centra za obuku spasilaca, vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o davanju na privremeno korištenje devastirane zgrade sa dvorištem koja se nalazi u Ulici II zasjedanja AVNOJ-a, zgrada Radio stanice Jajce, Gorskoj službi spašavanja – Stanica Jajce na period od 10 godina.

Jednoglasno je usvojena i odluka o privremenom korištenju zemljišta u Pijavicama (kod trgovine Best) za potrebe Auto moto kluba “Jajce”.

Općinsko vijeće je donijelo zaključak kojim se daje saglasnosti JZU „Dom zdravlja“ Jajce za proširenje djelatnosti u smislu izgradnje solarne elektrane, na postojećoj krovnoj konstrukciji, u svrhu proizvodnje električne energije iz obnovljivog izvora energije.

Vijećnici su usvojili rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju Komisije/Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu k.o. Jajce II broj: 01-01-6-733/18 od 31.01.2018. godine, kojim se umjesto Mirnesa Hadžića dipl.iur. na mjesto predsjednika komisije imenuje Mubera Kahrić-Vrebac dipl.iur.

Usvojeno je i rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju Komisije/Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu k.o. Divičani broj 01-01-6-2743/20 od 20.03.2020. godine, kojim se umjesto Ivane Dramac, bakaleureat/bachelor javne uprave, predsjednica komisije, imenuje Mevludin Mecavica, bakaleureat/bachelor prava, predsjednik komisije.

Usvojenim rješenjem u Komisiju/Povjerenstvo za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastersku općinu k.o. Podmilačje imenovani su: Mirza Avdić (bakaleureat/bachelor prava, predsjednik komisije), Amela Vrebac (dipl.iur., zamjenica predsjednika), Nermin Mačak (dipl.ing.geod. član), Skrobo Aida (dipl.ing.geod., zamjenica člana) i član iz reda građana MZ.

 

 

(Općina Jajce)

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka

Već mjesec dana nema sastanaka ni pregovora partnera na državnom nivou vlasti, a ni...

Vrtoglavih, gotovo tri hiljade maraka, iznos je potrošačke korpe za mjesec april, dok penzije...

Pripadnici specijalne jedinice italijanske policije uhapili su 22-godišnju djevojku iz Bosne i Hercegovine u...

Tragedija se dogodila u mjestu Radešine, kod Konjica, gdje se utopio maloljetnik.

Savjet ministara BiH usvojio je izvještaj o radu Ekspertskog i Pravnog tima u vezi...

Vlada Republike Srpske juče je isplatila milion KM za prevazilaženje posljedica elementarnih nepogoda za...