Jajčani žele nazvati prostor oko fontane po Dubravku Lovrenoviću

Neformalna grupa građana predvođena sa Zikretom Dumančić danas su predali Općini Jajce inicijativu i potpise od 250 Jajčani i Jajčanki da se prostor oko Spomen fontane oslobodiocima Jajca nazove po istaknutom našem sugrađaninu i bh. medievalisti Dubravku Lovrenoviću.

Ova grupa smatra da je Dubravko Lovrenović svojim radom zaslužio da taj prostor nosi po njegovom imenu, a ovo je jedinstvena prilika i da mu se oduže na neki način.

Prije svega čovjek, a zatim Jajčanin i akademik Dubravko Lovrenović rođen je 30. avgusta 1956. godine. Prerana smrt prekinula je blistavu znanstvenu karijeru, ali iza akademika Lovrenovića ostadoše brojni znanstveni radovi, istraživanja i publikacije, koji će trajno svjedočiti o njegovom marljivom radu.

U javnosti je Dubravko Lovrenović često spominjao i isticao svoj rodni grad Jajce, za koji je mnogo učinio na polju zaštite i obnove kulturno-historijskog nasljeđa.

Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu diplomirao je 1979. godine. Na istom je fakultetu odbranio doktorat “Ugarska i Bosna (1387-1463)” 1999. godine. Na istom je Odsjeku prošao sva univerzitetska zvanja. Bio je redovni profesor na oblasti Historija srednjeg vijeka.

Zimski semestar 2001/2002. godine proveo je kao gostujući profesor na američkom univerzitetu Yale. Godine 2005. boravio je i kao stipendist na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti. Bio je predsjednik Odsjeka za historiju i prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Objavio je veći broj knjiga i radova o srednjem vijeku u domaćim i stranim stručnim časopisima, kao i više desetina tekstova publicističkog tipa. Sudjelovao je na većem broju naučnih skupova. Urednik je brojnih izdanja knjiga, organizator naučnih skupova, voditelj i učesnik u radu u više naučnih projekata, recenzent brojnih izdanja, promotor brojnih publikacija i član više redakcija.

Bio je član ANU BiH, sekretar Odbora za historijske nauke pri Akademiji, te u sastavu Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i Komisije za saradnju sa UNESCO-m. Od 2012. bio je član Društva za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije.

Lovrenović je također bio i član većeg broja udruženja i organizator pomaganja ugroženom stanovništvu na području BiH.

Povremeno je bio politički aktivan. Od 2001. do 2003. godine bio je zamjenik ministra obrazovanja, znanosti, kulture i sporta u Vladi Federacije BiH.

Posebni fokus njegovog profesionalnog angažmana bio je na srednjovjekovnoj bosanskoj i evropskoj historiji, s posebnim osvrtom na regiju centralno-istočne Evrope, Ugarsko-bosanskim odnosima u srednjem vijeku, recepciji i tumačenju bosanskog srednjovjekovlja u novom vijeku i savremenom dobu, historijskim mitovima i njihovoj upotrebi te materijalnoj kulturi (stećci prije svega).

Nakon duge i teške bolesti preminuo je 17. januara 2017. u Sarajevu, gdje je i sahranjen.

 

 

(Jajce Online)