Jajčani nastavljaju kampanju protiv gradnje dvije MHE

Sinoć je u hotelu “Turist '98”, na sastanku radne grupe koja je imenovana od strane predstavnika NVO i građana, poslije analize i diskusije o dosadašnjim rezultatima, donesen zaključak da se nastavi sa kampanjom protiv gradnje MHE u Jajcu.

Iako je investitor povukao zahtjev za dobijanje saglasnosti lokalne zajednice, to nije garancija da nećemo ponovno u narednom periodu morati da se suočimo s istim problemom.

Uzevši u obzir stav velike većine naših građana, zaključili smo da idemo dalje s aktivnostima kako bi našli model da trajno riješimo problem sa gradnjom MHE na cijelom području općine Jajce.

U narednom periodu planiramo proširiti radnu grupu sa ljudima koji imaju iskustvo s ovom problematikom i tražiti stručnu pomoć od pojedinaca i organizacija iz regije i cijele Europe i svijeta. Postoji ideja o organizaciji okruglog stola i konferencije po pitanju MHE, naravno kad epidemiološka situacija to dozvoli.

Stava smo da mora postojati zakonska mogućnost da naša lokalna zajednica kroz odluku OV trajno zabrani gradnju MHE na našim rijekama. Ako i ne postoji, postoji mogućnost da se zakoni mijenjaju, jer ih donose predstavnici koje mi biramo.

U tom kontekstu treba spomenuti da je broj građana Jajca koji učestvuju u ovoj kampanji veći od broja glasova koji su dobili “pobjednici” na izborima, stoji u saopćenju radne grupe koju čine NVO iz Jajca, građani te potpisnici peticije protiv gradnje dvije MHE na rijeci Plivi.

 

 

(Jajce Online)