Jajačka i mrkonjićka firma izvode radove u Gornjem Vakufu

Dana 22.06.2021. godine, u prostorijama Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, potpisan je Ugovor o izvođenju radova “Rekonstrukcija vodovodne, kanalizacione (fekalne i oborinske) mreže Gradska ulica i u užem urbanom dijelu Gornjeg Vakufa-Uskoplja– Faza 2”

Ugovor je potpisan između Općine Gornji Vakuf-Uskoplje i Zajednice ponuđača JV “BH4” d.o.o. Jajce i „MIG ELEKTRO“ d.o.o Mrkonjić Grad, u vrijednosti od 2.883.699,00 KM (sa PDV-om).

Ugovor su potpisali načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje gospodin Sead Čaušević, i ovlašteni predstavnik Zajednice ponuđača Sead Hodžić.

Ugovor postaje pravosnažan na datum dostave bezuslovne bankovne garancije za izvršenje Ugovora.

Datum početka radova je krajnji datum kada Izvođač počinje sa izvođenjem radova, i utvrđen je kao datum koji dolazi 14 (četrnaest) dana nakon datuma na koji Izvođač dostavi zahtijevano osiguranja za izvođenje, odnosno sedam (7) dana nakon datuma preuzimanja gradilišta.

Datum okončanja radova je 360 kalendarskih dana od datuma preuzimanja gradilišta – uvođenja u posao i utvrđuje se potvrdom o okončanju radova koju izdaje šef projekta u skladu sa UU 45.1.

 

(Općina Gornji Vakuf – Uskoplje)