“Istinomjer: Tvrdnja Bakira Izetbegovića o prosječnim plaćama u FBiH i RS je neistinita

U intervjuu za list Oslobođenje lider SDA Bakir Izetbegović govorio je o ekonomskim razlikama između “dijelova BiH koje je odbranila Armija RBiH i gdje SDA ima najveći uticaj na život ljudi”, u odnosu na dijelove “na kojima dominira SNSD ili HDZ”, piše “Istinomjer”.

U tom kontekstu, Izetbegović je rekao i da su prosječna primanja u Federaciji viša za 20 posto od primanja u RS-u.

– Dvije trećine PDV-a se prikupe tu, Sarajevo je ekonomski jače od čitavog RS-a, prosječna primanja u Federaciji su viša za 20 posto od primanja u RS-u, Federacija je po glavi stanovnika duplo manje zadužena od RS-a, penzioneri i borci su riješeni u mandatu vlade Fadila Novalića, krenula je masovna izgradnja cestovne i energetske infrastrukture u njegovom mandatu itd – rekao je Bakir Izetbegović, 4. 12. 2020.

U nastavku ovog teksta provjerili smo dijelove ove izjave koji se odnose na prosječna primanja i dug po glavi stanovnika.

Prema mjesečnom biltenu koji je objavio Federalni zavod za statistiku, prosječna plata za septembar 2020. godine iznosila je 961 KM.

– Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za septembar 2020. godine u Federaciji BiH iznosi 961 KM i nominalno je viša za 1,3 posto, a realno za 1,1 posto, u odnosu na prethodni mjesec – FZS, plate zaposlenih septembar 2020.

Sa druge strane, u istom mjesecu u RS-u, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna plata je iznosila 965 KM.– Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) isplaćena u septembru 2020. godine iznosila je 965 KM i veća je nominalno za 0,3 posto, a realno za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prošle godine, prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) nominalno je veća za 6,2 posto, a realno za 8,1 posto – RZS, plate zaposlenih septembar 2020.

Izetbegović je također uporedio i odnos javnog duga po glavi stanovnika (nominalni dug) u FBiH u odnosu na RS. Lider SDA je tako rekao da je “Federacija po glavi stanovnika duplo manje zadužena od RS-a”.

– Prema Kvartalnom pregledu javnog duga BiH za treći kvartal 2020. godine, koji je sačinilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, stanje javnog duga u BiH je iznosilo 12.230,10 mil. KM. Od toga se 5.846,76 mil. KM odnosi na RS, a na FBiH 6.266,15 mil. KM. Kada se ove brojke podjele sa brojem stanovnika u entitetima prema popisu iz 2013. godine, možemo vidjeti da je svaki stanovnik zadužen za 4.406 KM u RS-u, a 2.642 KM u FBiH, što znači da zaduženost po glavi stanovnika u RS-u ipak iznosi manje od duplo – Ministarstvo finansija i trezora BiH, novembar 2020.

S obzirom na činjenicu da je prosječna plata u RS-u još od aprila 2020. godine viša od prosječne plate u FBiH, ali i da RS nije duplo više zadužen po glavi stanovnika od FBiH, Istinomjer će tvrdnje Bakira Izetbegovića ocijeniti neistinitim.

 

 

(avaz)