VAŽNIJI BROJEVI

 

Pozivni broj za BiH: 00387
Pozivni broj za Jajce: (0)30
Poštanski broj:70101

 

POŠTA
ul. Hrvoja Vukčića Hrvatinića bb
tel: (0)30 658-113
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 08.00 do 17.00 sati i subotom od 08.00 do 14.00 sati
post.ba

Policija 122
ul. Nikole Šopa bb
tel: (0)30 654-135
mupsbk-ksb.gov.ba

Vatrogasci 123
ul. Zmaja od Bosne 13
tel: (0)30 659-001

Dom zdravlja Jajce
ul. Zmaja od Bosne
tel:(0)30 657-996

Opća bolnica Jajce
ul. Dr. Ismeta Šehalića
tel: (0)30 658 106 i (0)30 658-107

Gradska ljekarna Jajce
Josipa Bana Jelačića 2.
Jtel: (0)30 658-110

Hitna pomoć
124 (00 h -24 h)
ul. Zmaja od Bosne
tel: (0)30 657-996

OPĆINA JAJCE
ul. Nikole Šopa bb
Centrala: (0)30 658-011
Ured načelnika: (0)30 658-013
Općinsko vijeće Jajce: (0)30 659-959
E-mail: info@opcina-jajce.ba
opcina-jajce.ba/

JU CZSR Jajce
Ul. Stjepana Tomaševića 10.
tel: (0)30 654-105
tel: (0) 30 654- 106
E-mail: czsrjajce@yahoo.com

MDD Merhamet – Osnovni odbor Jajce
Basčeluci 5.
tel: (030) 658 065

Crvni križ Jajce
tel:(0)30 658-046

Služba za zapošljavanje – Ispostava Jajce – Biro
Kralja Tomislava b.b.
tel: (0)30 658-014

Federalni zavod MIO /PIO Mostra -ispostava Jajce
Hrvoja Vukčića Hrvatinića 49.
tel: (0)30 658-037

JP ELEKTROPRIVREDA-poslovnica Jajce
Baščeluci b.b.
tel: (0)30 658-052

J.K.P.”VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. Jajce
H.V.Hrvatinića 1.
tel: (0)30 656-033

J.K.P.”ČISTOĆA I ZELENILO” d.o.o. Jajce
H.V.Hrvatinića 1.
tel: (0)30 656-033          656-149

JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”
Ul. Sv. Luke 15
tel: (0)30 658-268
agencija-jajce.ba

JU Dom kulture Jajce
Hrvoja Vukčića Hrvatinića 10.
tel: (0)30 659-541

Turistički info centar
Hrvoja V. Hrvatinića bb.
Jajce 70101
Tel/Fax: +387 30 659 888
E-mail: infocentar@agencija-jajce.ba

Javna ustanova “Muzej II zasjedanja AVNOJ-a”
Ul. II zasjedanja AVNOJ-a bb
tel: (30) 657-998
E-mail: info@muzejavnoj.ba, direktor@muzejavnoj.ba

Hrvatsko kulturno društvo Napredak – Podružnica Jajce
ul. Hrvoja Vukčića Hrvatinića b.b. (Kuća Nikole Šopa)
tel: (0)30 63 394-577

E-mail: napredak.jajce@hotmail.com

Medžlis Islamske zajednice Jajce
Esme Sultanije 1.
tel: (0)30 / 657-483

Franjevački samostan sv.Luke, Jajce
Ul. Fra Antuna Kneževića 6, p.p. 5.
tel: (0)30 65 81 21
E-mail: samostanjajce@gmail.com; jajacki.vjesnik@gmail.com

Srednja strukovna škola “Jajce”
Berte Kučere 3.
tel: (0) 30 654-273

Srednja škola “Nikola Šop”
Fra Antuna Kneževića 27.
(0) 30 654-174; 654-175

Autobusni kolodvor/stanica Jajce
A.B.Bušića b.b.
tel: (0)30 658-047

POMOĆ NA CESTI
BIHAMK 1282
BIHAMK Jajce (0)30 657-214
AMKBiH 128

RADIO JAJCE
H.V. Hrvatinića bb
tel: (0)30 654-171

Telemach JAJCE
Trg branitelja b.b.
1360
dežurni kontakt tel.062/990-319

Hotel Turist ’98
Kraljice Katarine b.b.
tel: (0)30 658-151
E.mail: utd.turist98@tel.net.ba

Hotel Plivsko jezero
Mile b.b.
tel: (0)30 654-090
E-mail: plivsko.jezero@tel.net.ba

Hotel “Stari grad Jajce”
Svetog Luke 3.
tel: (0)30  654-006
E-mail: booking@jajcetours.com

Auto camp “Plivsko jezero”
Mile b.b.
tel: (0)30 647-210
E-mail: booking@jajcetours.com

Jajce Youth hostel
Stjepana Tomasevica 11
tel: (0)63 262-168
E-mail: jajceyh@gmail.com