Search
Close this search box.

Implementacije projekta ‘Zajedno prema zdravlju žena i za bolje sutra’ u Jajcu

Podijeli članak:

U tehničkoj organizaciji Omladinskog kluba Dijamant Jajce,,u narednom periodu će implementirati planirane projektne aktivnosti projekta”Zajedno prema zdravlju žena i za bolje sutra”uz podršku dm drogerie markt d.o.o.Sarajevo-Ilidža.

U ruralnom području Srednjobosanskog kantona, ali i grada Jajca žene se suočavaju s brojnim izazovima koji utiču na njihovo fizičko i mentalno zdravlje. Nedostatak informacija o pravilnoj prehrani i zdravim navikama, žene nemaju pristup adekvatnim informacijama o važnosti uravnotežene prehrane i zdrave prehrane. Žene nemaju priliku sudjelovati u redovnoj tjelesnoj aktivnosti, što dovodi do nedostatka tjelesne kondicije i povećanog rizika od zdravstvenih problema. Žene se često suočavaju sa stresom i pritiscima, bilo da je riječ o obiteljskim obavezama, financijskim teškoćama ili drugim životnim situacijama itd.

Projekt “Zajedno prema zdravlju žena i za bolje sutra” ima za cilj rješavanje ovih problema i pružanje podrške ženama iz 4 manje općine u Bosni i Hercegovini. Dvije općine bit će iz Republike Srpske i dvije iz Federacije BiH. Odabrane lokacije su: Jajce, Mrkonjić Grad, Ključ i Šipovo, ova mjesta su međusobno blizu, što olakšava organizaciju i provedbu aktivnosti. Učesnice će imati priliku da kroz druženje i interaktivno predavanje razgovaraju sa stručnim i ovlaštenim licima

Postoji mogućnost da Dm drogerie kao motivacijski faktor i podsticaj, učesnicama daju poklone DM-bio,Balea i Mivolis proizvode, te i druge proizvode iz asortimana DM, a koji su bogati hranjivim tvarima neophodni za zdravu ishranu, jačanje imuniteta, mišićne snage i higijene.

Žene se često suočavaju sa stresom i pritiscima, bilo da je riječ o obiteljskim obavezama, financijskim teškoćama ili drugim životnim situacijama. Nedostatak podrške i resursa za upravljanje stresom, negativno utiče na njihovo mentalno zdravlje.

Žene nemaju lak pristup informacijama i uslugama vezanim uz reproduktivno zdravlje, kao što su kontracepcija, prevencija spolno prenosivih infekcija ili planiranje obitelji. Nedostatak svijesti i obrazovanja na ovom području, ograničava mogućnosti žena da donose informirane odluke o svom reproduktivnom zdravlju. Mlade žene u ruralnim područjima se također suočavaju s izazovima u obrazovanju, karijeri i osobnom razvoju. Nedostatak mentorstva, podrške i informacija, otežava njihov napredak i postizanje obrazovnih i profesionalnih ciljeva.

Projekt “Zajedno prema zdravlju žena i za bolje sutra” ima za cilj rješavanje ovih problema i pružanje podrške ženama iz 4 manje općine u Bosni i Hercegovini. Dvije općine bit će iz Republike Srpske i dvije iz Federacije BiH. Odabrane lokacije su: Jajce, Mrkonjić Grad, Ključ i Šipovo, ova mjesta su međusobno blizu, što olakšava organizaciju i provedbu aktivnosti. Blizina lokacija omogućava jednostavniji prijevoz sudionika i resursa, te smanjuje troškove i vrijeme putovanja. Ove lokacije se nalaze u blizini različitih ruralnih zajednica koje će biti uključene u projekt, to olakšava sudjelovanje lokalnih sudionika, članova klubova i drugih sudionika u aktivnostima. Fokus je na ženskoj populaciji, koje imaju manje mogućnosti dolaze iz ruralnih zajednica sa nižim socijalno-ekonomskim statusom.

Kroz edukativne programe o prehrani, tjelesnoj aktivnosti, mentalnom zdravlju i reproduktivnom zdravlju, projekt će pružiti potrebne informacije i vještine ženama kako bi poboljšale svoje zdravlje i blagostanje. Također, organiziranjem sportskih aktivnosti, radionica i individualnih savjetovanja, projekt će osnažiti žene i pružiti im podršku u postizanju njihovih ciljeva.

Ciljane dobne skupine za svaku aktivnost projekta su:

Edukativni programi o prehrani i tjelesnoj aktivnosti: Žene od 18 do 40 godina, planirano je da će radionica obuhvatiti broj do 50 žena.

Radionice i savjetovanja o mentalnom zdravlju: Žene od 25 do 55 godina, planirano je da će radionica obuhvatiti broj do 50 žena.

Obrazovni programi za mlade žene: Žene od 16 do 25 godina, planirano je da će radionica obuhvatiti broj do 50 žena.

Projekt je posebno usmjeren na podršku ženama u ruralnom području Jajca i srednjobosanskog kantona, gdje su ovi problemi prisutni i gdje je potrebna intervencija kako bi se unaprijedilo zdravlje i dobrobit žena.

Projekt “Zajedno prema zdravlju žena i za bolje sutra”će se provoditi kroz tri projektne aktivnosti u trajanju od četiri mjeseca, s ciljem da se obuhvate različite skupine žena i njihove potrebe.

PRVA AKTIVNOST PROJEKTA

Edukativni programi o pravilnoj prehrani, važnosti uravnotežene prehrane i zdravih navika i organizacija sportskih aktivnosti prilagođenih ženama svih dobnih skupina.

Sportske aktivnosti kao što su grupne vježbe, šetnje, trčanje i učenje vještina odbojke koristeći tradicionalne vještine i tehnike treninga s loptom. Ciljana podrška ženama, u postizanju ciljeva vezanih uz tjelesnu aktivnost i zdravu prehranu, gdje su projektne aktivnosti namijenjene ženama od 18 do 40 godina.

DRUGA AKTIVNOST PROJEKTA

Ove projektne aktivnosti se fokusiraju na mentalno zdravlje i psihološku podršku. Organizacija radionica i predavanja o upravljanju stresom, razvoju emocionalne otpornosti i održavanju dobrog mentalnog zdravlja. Pružanje individualnih i grupnih savjetovanja za žene, koje se suočavaju s mentalnim izazovima. Fokus je na promociji samopomoći i pozitivnog razmišljanja, i projektne aktivnosti su namijenjene ženama od 25 do 55 godina.

TREĆA AKTIVNOST PROJEKTA

Obrazovni programi-aktivnosti o reproduktivnom zdravlju, seksualnom obrazovanju i planiranju obitelji. Organizacija radionica o karijeri, vještinama komunikacije i osobnom razvoju. Podrška mladim ženama u postizanju obrazovnih ciljeva, profesionalnom usmjerenju i izgradnji samopouzdanja. Projekt je namijenjen ženama od 16 do 25 godina.

Ciljevi projekta “Zajedno prema zdravlju žena i za bolje sutra”

• Kognitivni ciljevi:

Povećanje svijesti žena o važnosti pravilne prehrane i zdravih navika.
Povećanje znanja o pravilnoj prehrani i uravnoteženom načinu života.
Razumijevanje važnosti tjelesne aktivnosti za zdravlje žena.
Podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja i samopomoći.

• Psihomotorički ciljevi:

Povećanje razine tjelesne kondicije i motoričkih sposobnosti žena kroz sportske aktivnosti.
Razvoj vještina upravljanja stresom i emocionalne otpornosti.
Povećanje samopouzdanja i izgradnja pozitivnih međuljudskih odnosa.

• Afektivni ciljevi:

Poticanje motivacije za održavanje zdravih navika i brigu o vlastitom zdravlju.
Poboljšanje svijesti o važnosti mentalnog blagostanja i samopomoći.
Osnaživanje žena da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i postignu svoje ciljeve.
Povećanje osjećaja zajedništva i podrške među ženama i u ruralnom području.

• Socijalni ciljevi:

Povećanje svijesti o specifičnim zdravstvenim pitanjima žena u lokalnoj zajednici.
Poticanje međusobne podrške i dijeljenja iskustava među ženama.
Povezivanje žena s lokalnim resursima za zdravlje i podršku.
Promoviranje jednakih prilika i prava za žene i u ruralnom području.

Realizacija projekta “Zajedno prema zdravlju žena i za bolje sutra” doprinijet će unapređenju ženskog zdravlja na sljedeće načine:

Žene će dobiti informacije o pravilnoj prehrani, važnosti uravnotežene prehrane i zdravih navika. Edukativni programi će im pružiti znanje o različitim vrstama hrane, njihovom nutritivnom sastavu i kako pravilno kombinirati namirnice. Također će se educirati o važnosti redovite tjelesne aktivnosti i njezinom utjecaju na zdravlje, te će se pružiti praktične vježbe i sportske aktivnosti prilagođene ženama svih dobnih skupina.

Kroz radionice i predavanja o upravljanju stresom, razvoju emocionalne otpornosti i održavanju dobrog mentalnog zdravlja, žene će naučiti tehnike i strategije za suočavanje s izazovima i prevladavanje stresa. Pružanje individualnih i grupnih savjetovanja omogućit će ženama da izraze svoje brige i dobiju podršku stručnjaka u rješavanju mentalnih izazova.

Promocija samopomoći i pozitivnog razmišljanja, poticat će žene da prepoznaju vlastite snage i razvijaju zdravije obrasce razmišljanja. Kroz obrazovne programe o reproduktivnom zdravlju i seksualnom obrazovanju, žene će dobiti informacije o prevenciji bolesti i kontracepciji.

Radionice o planiranju porodice pružit će im znanje o različitim metodama planiranja trudnoće i njihovoj primjeni. Organizacija radionica o karijeri, vještinama komunikacije i osobnom razvoju omogućit će ženama da se osnaže i postignu ravnotežu između profesionalnog i privatnog života.

Kroz aktivnosti projekta, informacije o zdravlju žena će se širiti među lokalnom zajednicom i podizati svijest o važnosti brige o vlastitom zdravlju. To će potaknuti i druge žene da se više brinu o svom zdravlju i poduzmu korake za unapređenje kvaliteta života. Kroz edukaciju, podršku i razvoj vještina, projekt će pomoći ženama da se osnaže i postanu samosvjesne, samopouzdane i sposobne donositi informirane odluke o svom zdravlju. To će imati pozitivan uticaj na njihovu ukupnu dobrobit i mogućnosti za lični i profesionalni razvoj. Edukacija i informacije o redovitim pregledima i briga o reproduktivnom zdravlju, mogu rano otkriti potencijalne probleme i poboljšati opće zdravlje žena.

Projekt će također, stvoriti prostor za žene da se povežu, dijele iskustva i podržavaju jedna drugu. Sudjelovanje u grupnim aktivnostima, radionicama i savjetovanjima pruža im se mogućnost za izgradnju socijalnih veza, razmjenu savjeta i podršku u zajedničkom cilju unapređenja zdravlja.

Sve ove koristi zajedno imaju potencijal stvoriti pozitivne promjene na individualnoj, zajedničkoj i društvenoj razini, promovirajući zdravlje i dobrobit žena.

This slideshow requires JavaScript.

 

MJERLJIVI UČINCI

 

Kroz tri radionice projekta “Zajedno prema zdravlju žena i za bolje sutra” očekuje se sudjelovanje ukupno oko 150-200 žena. Kroz ove radionice, projektni tim će pružiti obrazovne programe i podršku ženama u cilju unapređenja njihovog zdravlja i dobrobiti.

Očekivani mjerljivi učinci projekta na sudionice uključuju sljedeće:

1. Povećanje broja žena u lokalnoj zajednici, koje su svjesne važnosti brige o vlastitom zdravlju, za 20% do kraja projekta.
2. Povećanje broja žena koje redovito provode zdrave navike, poput pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, za 25% do kraja projekta.
3. Povećanje samopouzdanja i samosvijesti žena za 30% na kraju projekta.
4. Povećanje broja žena koje su razvile vještine za upravljanje stresom i emocionalnu otpornost za 25% do kraja projekta.
5. Smanjenje postotka žena koje izvještavaju o lošem mentalnom zdravlju za 15% do kraja projekta.
6. Povećanje postotka žena koje se osjećaju zadovoljne svojim tjelesnim zdravljem za 20% na kraju projekta.
7. Smanjenje postotka neželjenih trudnoća među sudionicama projekta za 15% do kraja projekta.
8. Povećanje postotka žena koje redovito provode mjere prevencije spolno prenosivih bolesti za 20% do kraja projekta.
9. Povećanje postotka žena koji su izgradili snažne socijalne veze i podržavaju jedna drugu za 30% do kraja projekta.
10. Povećanje broja žena koje su postale aktivni sudionici u lokalnoj zajednici i volontiraju za 25% na kraju projekta.

Želimo naglasiti da su navedene brojke i postoci, primjeri očekivanih rezultata i mjerljivih učinaka, prilagođeni sudjelovanju oko 150-200 žena u projektu. Stvarni rezultati mogu se razlikovati ovisno o implementaciji projekta, broju sudionica i specifičnim okolnostima svake lokalne zajednice.

 

OČEKIVANI DUGOROČNI REZULTATI

 

Očekivani dugoročni rezultati projekta “Zajedno prema zdravlju žena i za bolje sutra” uključuju:

1. Povećanje svijesti o važnosti brige o vlastitom zdravlju među ženama.
2. Povećanje usvajanja zdravih navika, poput uravnotežene prehrane i tjelesne aktivnosti.
3. Poboljšanje samopouzdanja i samosvijesti žena.
4. Razvoj vještina za upravljanje stresom i emocionalnu otpornost.
5. Smanjenje problema s mentalnim zdravljem.
6. Povećanje zadovoljstva žena s njihovim tjelesnim zdravljem.
7. Smanjenje broja neželjenih trudnoća.
8. Povećanje svijesti o prevenciji spolno prenosivih bolesti.
9. Izgradnja snažnih socijalnih veza među ženama.
10. Aktivno sudjelovanje žena u lokalnoj zajednici i volontiranje.
11. Formiranje dugoročnih partnerstava s lokalnim institucijama, organizacijama i volonterima radi kontinuirane podrške ženama i održavanja postignutih rezultata.
12. Poboljšanje socijalne inkluzije žena kroz izgradnju jakih međusobnih veza, podršku i osnaživanje, što će imati pozitivan utjecaj na cjelokupnu zajednicu.
13. Promicanje destigmatizacije i smanjenje predrasuda povezanih sa ženskim zdravljem, stvaranje atmosfere otvorenosti i podrške za otvorenu i konstruktivnu raspravu o tim temama.
14. Poticanje žena da postanu zagovornice vlastitog zdravlja, te da dijele stečene znanje i iskustva s drugima, čime se širi pozitivan utjecaj projekta na širu zajednicu. Sa učesnicam će raditi po principu interaktivnog predavanja stručne i ovlaštene osobe:treneri za tjelesne aktivnosti,psiholog,specijalista ginekolog,koordinator,mediji , asistent, volonteri i drugi zainteresirani.

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka

Prema Izvještaju State Departmenta o trgovini ljudima za 2023. godinu Bosna i Hercegovina (BiH)...

Čini se da je postalo ustaljena praksa to da se u svakom izbornom ciklusu...

U vremenu ekonomskih neizvijesnosti i rapidnih promjena na tržištu, pitanje u šta uložiti novac...

Hrvatska nogometna reprezentacija remizirala je protiv Italije u u posljednjem trećem kolu grupe B,...

Proteklog vikenda, članice Ženskog odbojkaškog kluba “Jajce-Nansen” priredile su svečanost u Gradskoj sportskoj dvorani...

Fudbaleri Hrvatske odigrali su neriješeno sa Italijom 1:1 u posljednjem kolu grupne faze Evropskog...