Gudeljević-Mosoti: Prednost dati mladima, nauci i zdravlju

Ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević razgovarala je danas u Sarajevu sa predstavnikom Populacionog fonda UN /UNFPA/ za BiH Johnom Kennedyjem Mosotijem o saradnji u oblastima zdravstva, obrazovanja i državljanstva.

Gudeljevićeva je naglasila da je veoma značajno pokazati dobru volju i neprestano insistirati na uključenosti svih nivoa vlasti jer bez koordinacije nije moguće postići napredak, imajući u vidu decentralizovanu vlast u BiH.

U saopštenju Ministarstva civilnih poslova je navedeno da je resorna ministrica u proteklom periodu u cijelosti bila posvećena rješavanju problemu epidemije koronavirusa, ali i pitanjima iz oblasti obrazovanja, mladih, kulture, nauke, sporta i socijalne zaštite.

Gudeljevićeva je navela da je jedan od njenih prvih zadataka bio formiranje Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH i održavanje sastanaka sa nadležnim entitetskim ministarstvima koja brinu o mladima, što je rezultiralo pokretanjem ovog pitanja sa mrtve tačke.

“Važan aspekt dalje saradnje UNFPA i Ministarstva bi se, prije svega, ogledao kroz aktivnosti koje se odnose na mlade jer su snaga društva kroz koju dolaze sve promjene”, navodi se u saopštenju.

Mosoti je istakao da u BiH nema koherentnog angažmana o mladima, te da naredni zajednički koraci trebaju da osnaže međusobnu saradnju svih tijela u BiH, a kroz pomoć UNFPA.

Kao naredni zajednički koraci dogovoreni su aktiviranje radne grupe koja se bavi reproduktivnim zdravljem, te radni sastanak sa entitetskim ministarstvima koja brinu o mladim i odjeljenjem u Brčko distriktu.

BHRT