Gradačac: Neiskorištena bogata zaostavština nacionalnog spomenika

Kula Husein-kapetana Gradaščevića u Gradačcu jedan je od nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, a njena stabilnost već odavno je narušena.
Iako podzemlje gradačačke kule krije brojne tajne srednjovjekovnog grada i vrijedno je arheološko područje, još uvijek čeka obnovu i zaštitu.

ba.voanews.com