Gender centar FBiH: Obaveza poslodavaca da sprečavaju nasilje na osnovu spola

Gender centar Federacije BiH, povodom uznemirujućih ispovijesti o različitim oblicima nasilja na osnovu spola u okviru pokreta “Nisam tražila”, oštro osuđuje svaki oblik nasilja i izražava nultu toleranciju na nasilje na osnovu spola, seksualno uznemiravanje i uznemiravanje na osnovu spola.

“Poražavajuće je da u društvu u kojem od donošenja Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini u maju 2003. godine postoji tolerancija, a posljedično i nekažnjivost za djela koja predstavljaju najteže oblike diskriminacije na osnovu spola, ali i krivična djela, kažnjiva kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina”, saopćeno je iz Gender centra FBiH.

Pored toga, Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini jasno su uređene obaveze poslodavaca da sprečavaju svaki oblik seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola na radnom mjestu. Mjere sprečavanja predstavljaju sve one mjere koje će osigurati promociju primjerenoga ponašanja, promociju nulte tolerancije na svaku vrstu neprimjerenog ponašanja te jasnu reakciju kada se uposlenici neprimjereno ponašaju na radnom mjestu.

Takve mjere, upozoravaju iz tog centra, trebaju biti i pretežno jesu uređene kodeksima ponašanja i pravilima o disciplinskoj odgovornosti. Obaveza poslodavaca jeste i prijava izvršenja krivičnog djela kada takvo neprimjereno ponašanje ima elemente krivičnog djela.

Međutim, ističu u Gender centru FBiH, iz brojnih uznemirujućih svjedočenja objavljenih uz pokret “Nisam tražila” može se zaključiti da u brojnim obrazovnim institucijama i radnim sredinama postoji tolerancija poslodavaca na nasilje na osnovu spola, seksualno uznemiravanje i uznemiravanje na osnovu spola. Takva tolerancija je dovela do brojnih posljedica na živote žrtava nasilja a brojni počinioci ostaju nekažnjeni što je nedopustivo stanje.

Gender Centar Vlade FBiH naglašava da su poslodavaci dužni da odmah, bez odlaganja postupe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH i da osiguraju da sve prijave koje imaju elemente navedenih krivičnih djela odmah budu dostavljene nadležnom tužilaštvu, zatim da poduzimaju mjere sprečavanja ponavljanja ovih djela i zaštite žrtava, da preispitaju adekvatnost postojećih mjera, donesu nove ili unaprijede postojeće mjere sprečavanja kojima će se razvijati nulta tolerancija na svaki incident koji se može smatrati ovim djelima.

Takođe, Gender centar podržava nastojanja svih osoba koje smatraju da su žrtve seksualnog uznemiravanja i/ili uznemiravanja na osnovu spola da takva djela prijave tužilaštvu, a da se za podršku obrate institucijama sistema i specijaliziranim nevladinim organizacijama, kako zbog pravne podrške i pomoći tako i zbog psihološke podrške.

Gender centar izrazio je zahvalnost medijima na izvještavanju o ovom pitanju, te podsjetio na obavezu zaštite dostojanstva žrtava, njihove privatnosti i integriteta.

BHRT