EU donira još 25 miliona evra za upravljanje migracijama u BiH

Evropska komisija usvojila je dodatni paket pomoći od 25 miliona evra za podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijama, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

Iz Delegacije EU su naveli da će dodatna sredstva EU uglavnom biti namijenjena za osnovne potrebe izbjeglica i migranata tokom zime, obezbjeđujući im smještaj, hranu, pristup zdravstvenoj zaštiti i socijalnim uslugama.

Istakli su da će ova pomoć, takođe, ojačati kapacitete BiH u upravljanju granicama, posebno kroz opremu i obuku, te će doprinijeti sprečavanju i borbi protiv krijumčarenja migranata, kao i trgovine ljudima.

“EU je zabrinuta zbog migrantske situacije u BiH, s obzirom na to da se vremenski uslovi pogoršavaju, a da izbjeglice i migranti nemaju neophodno sklonište”, naglasili su iz Delegacije EU u BiH, te pozvali vlasti BiH da spriječe humanitarnu krizu tako što će bez odlaganja odrediti odgovarajući smještaj za izbjeglice i migrante prisutne u zemlji, uključujući porodice sa djecom i maloljetnike bez pratnje.

Kako su rekli, EU očekuje od vlasti BiH da obezbijede efikasnu koordinaciju u upravljanju migracijama i azilom, uključujući preuzimanje upravljanja privremenih prijemnih centara koje finansira EU.

“Stalna podrška EU BiH u oblasti upravljanja migracijama zasniva se na poštovanju domaćih zakona i međunarodnih obaveza koje se odnose na tretman izbjeglica i migranata, posebno maloljetnika, uz bezbjedan i nesmetan rad humanitarnih partnera”, napomenuli su iz Delegacije EU u BiH.

Pomoć za migrantsku krizu – dio šire pomoći EU BiH

Iz Delegacije EU su istakli da je pomoć za izbjeglice i upravljanje migracijama dio šire pomoći EU ovoj zemlji.

“Sa ovim novim paketom od 25 miliona evra, ukupna pomoć EU pružena BiH za upravljanje migracijama od 2018. godine iznosi 85,5 miliona evra, uključujući 10,3 miliona evra humanitarne pomoći”, naveli su iz Delegacije EU u BiH.

Osim toga, dodali su, EU od 2007. pruža pomoć BiH u oblasti azila, migracija i upravljanja granicama u iznosu od 41 milion evra, a od januara 2016. godine BiH je korisnik regionalnog programa “Podrška upravljanju migracijama u kontekstu zaštite osjetljivih kategorija”, u vrijednosti od 14,5 miliona evra za cijeli zapadni Balkan i Tursku.

“U okviru Instrumenta koji doprinosi stabilnosti i miru finansirana je regionalna akcija za rješavanje Kovid-19 izazova među migrantima, tražiocima azila i izbjeglicama na zapadnom Balkanu, posebno u BiH i Srbiji, čija je ukupna vrijednost osam miliona evra”, naveli su iz Delegacije EU u BiH.

Dodali su da od januara ove godine EU finansira angažman visokog stručnjaka za migracije i azil s ciljem podrške Ministarstvu bezbjednosti BiH u koordinaciji upravljanja migracijama.

BHRT