Ekoološko Udruženje iz Blagaja organizuje edukativne radionice o zaštiti rijeka u BiH

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta s ciljem skretanja pažnje na korištenje i zagađivanje ovog važnog i nezamjenjivog resursa.

[embedded content]

Ekoološko Udruženje iz Blagaja na Bunskim kanalima organizuje edukativne radionice o zaštiti rijeka u Bosni i Hercegovini.

Ukazivanje na problem zagađivanje vode uništavanje izvora  i vodozaštitnih zona stalni su problemi u BiH.

Jedan od ključnih zahtjeva brojnih Eko Udruženja, koja brinu o vodnim dobrima, da se vode u našoj zemlji zaštite ustavom.

U BiH obilježavanje ovog datuma započelo je 1995. kada je u konjicu održan skup vodoprivrednih stručnjaka na temu postratne obnove i sanacije komunalnih vodorivrednih sistema i traju sve do danas.

BHRT