Search
Close this search box.

Droga u BiH sve dostupnija, među ovisnicima i djeca od 12 godina

Podijeli članak:

Narkotici u BiH sve su dostupniji i jeftiniji. Dobna granica konzumenata sve je niža, a zlo narkomanije sve više prisutno, piše Večernji list BiH. Pošast modernog doba sve više uzima primat, a alarmantan je podatak da je u BiH zabilježen ovisnik o kokainu u dobi od samo 12 godina. Dok je za neke narkomanija tema o kojoj se nerado govori, za druge je unosan biznis.

Stoga je Vlada FBiH krajem protekle godine prihvatila inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti za izradu strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH. Vlada Federacije BiH zadužuje Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, Federalno ministarstvo pravosuđa, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo kulture i sporta da Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti dostave imena predstavnika u radnu skupinu za izradu ove strategije. Radna skupina bit će formirana rješenjem Vlade FBiH.

Rad na prevenciji

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti zaduženo je koordinirati radom radne skupine, kao i procesom izrade strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH i pratećeg akcijskog plana, u suradnji s predstavnicima ministarstava i Udruge za prevenciju ovisnosti “Narko-ne”. Kako je obrazloženo, inicijativa za izradu prve sveobuhvatne strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH upućena je nakon održanih konzultacijskih sastanaka predstavnika Udruge za prevenciju ovisnosti “Narko-ne”, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike te Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.

Također, istaknuto je da je, uzimajući u obzir trend i porast problematike ovisnosti, koja se reflektira i u korelaciji je s drugim nepoželjnim ponašanjima, nužno stručno i sustavno pristupiti izradi strateških pravaca koji će omogućiti učinkovite i održive rezultate za prevenciju i smanjenje ovih pojava u društvu. U skladu s tim konstatirano je da će učinkovite preventivne mjere i aktivnosti koje će biti predložene u strategiji doprinijeti i manjim troškovima za rješavanje problema povezanih s ovisnošću, a koji se reflektiraju na sektore zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, unutarnjih poslova, pravosuđa, kao i društvo u cjelini, te omogućiti bolje uvjete za siguran i zdrav život za djecu i mlade.

Narkotike u BiH koriste i djeca. Jedan takav slučaj zabilježen je i u Banjoj Luci. U Klinici za psihijatriju najmlađi ovisnik o kokainu ima samo 12 godina. Ništa novo, kaže psihologinja Sonja Stančić.

Alarmantne brojke

Narkomanija među adolescentima odavno je prisutna. – Ovakav slučaj ukazuje na preveliku količinu novca i preveliku količinu dostupnosti, odnosno slobodnog vremena, a zapravo tražimo uzrok u samoj obitelji – kako jedno dijete od 13 godina provodi vrijeme i može provoditi vrijeme da mu je dostupan kokain na takav način da postane i ovisnik o njemu – kaže Stančić. Da su tinejdžeri najčešće korisnici narkotika, vrlo često se uvjeri i policija na terenu. Marihuana se najviše konzumira. Slijedi je speed, a potom i kokain. I to na mjestima poput dječjih igrališta, izletišta, ali i klubova. Mladi obično čekaju petak kada skače konzumacija svih stimulansa. Upotreba narkotika postala je “uobičajen” način zabave vikendom.

Alarmantne podatke iznijeli su nedavno u SŽ-u prilikom predstavljanja županijske strategije za borbu protiv ovisnosti. Naime, u posljednjih pet godina, točnije od 2018. do 2023., čak 9312 osoba javilo se u kliniku za probleme s ovisnošću, a, recimo, 1991. na KCUS-u je bilo svega 45 ovisnika iz svih županija.

– Zloupotreba opojnih droga najdominantnije je djelo u strukturi podignutih optužnica, 50 posto svih kaznenih djela izravno ili neizravno vezano je uz zloupotrebu droga. Od 9312 ovisnika, 80 posto su muškarci. Nažalost, ne postoje baš najpreciznije evidencije o maloljetnim osobama, ali na osnovi onoga što imamo – sedam je predmeta i sedam pripremnih postupaka protiv maloljetnih osoba – kazao je Rusmir Pobrić, predsjednik Povjerenstva za mlade Skupštine SŽ-a.

Ipak, na osnovi ankete koju je proveo Fakultet političkih znanosti, među 79 ovisnika u terapijskoj zajednici Kampus, njih 70 počelo je sa zloupotrebom već u dobi od 12 do 14 godina. Ono što je također zabrinjavajuće, povećava se broj mladih ženskih osoba ovisnih o drogama. Prema njegovim riječima, jedna od stvari koje kaskaju jest kaznena politika. Ona je, naime, blaga. Izrečene kazne više su preventivne nego represivne.

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka