Đukić: Nasilje nad ženama najviše prisutno u ruralnim područjima

Fondacija “Infohouse” iz Sarajeva i Udruženje građana “Budućnost” iz Modriče predstavili su Sarajevu projekt “Ekonomske i socijalne prilike ka neovisnosti žena, žrtava nasilja u porodici”.

Projekt je financijski podržan od Evropske unije, a svrha mu je doprinijeti eliminaciji nasilja i diskriminacije žena žrtava nasilja promicanjem njihovih ekonomskih i socijalnih prava.

Opći cilj projekta je doprinijeti eliminaciji nasilja i diskriminacije žena, žrtava nasilja, kao jedne od najranjivijih skupina promicanjem njihovih ekonomskih, ali i socijalnih prava, rečeno je na konferenciji za novinare.

U narednih 36 mjeseci 40 žena žrtava nasilja bit će podržano u razvoju njihovih ekonomskih aktivnosti samozapošljavanja.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova u BiH Samra Filipović-Hadžiabdić kaže kako su napravljeni brojni koraci u posljednjih nekoliko godina kada je u pitanju zaštita žena od nasilja.

“Radili smo na usklađivanju zakonodavnog okvira s međunarodnim standardima, donošenje relevantnih strateških dokumenata, uspostavljanje multidisciplinarnog pristupa za zaštitu žrtava, servisi za žrtve nasilja. Identificirane su i određene slabosti u sustavu na kojima treba raditi”, kazala je Filipović-Hadžiabdić.

Direktorica Sigurne kuće “Modriča” Biljana Đukić ističe da je nasilje nad ženama najviše prisutno u ruralnim područjima, a da žene rijetko imaju svijest o tome da je riječ o nasilju.

“Kada je žena ohrabrena da nešto učini, odnosno da izađe iz kruga nasilja, onda se suočava s time da nema alternativu, odnosno da nema perspektivu”, kazala je Đukić.

Navodi da je ekonomska ovisnost osnova koja pogoršava sve druge oblike nasilja i vrlo često čini ženu taocem nasilnika.

“Žene iz skloništa uglavnom nemaju drugog izbora nego vratiti se u svoje domove odakle su ranije pobjegle, pa se fizičko i ekonomsko nasilje nad njima nastavlja. Ekonomsko nasilje nad ženama i dalje je skrivena kategorija rodno zasnovanog nasilja. Ovim projektom se direktno doprinosi borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i rješavanju pitanja vezanih za nezaposlenost i ekonomsku ovisnost žena žrtava nasilja”, dodala je Đukić.

Direktorica UG “Budućnost” Jelena Mišić zaključuje da jedino zajedničkim djelovanjem možemo poboljšati uvjete života žena žrtava nasilja i dati im priliku da započnu novi život bez nasilja, naglasivši stoga zahvalnost Europskoj uniji na finansijskoj pomoći koju pružaju ženama u BiH.

Direktorica Fondacije “Infohouse” Dženana Alađuz istakla je da je ta fondacija zahvalna Evropskoj uniji što su dobili priliku da osim osiguravanja malih grantova za poslovno osamostaljivanje 40 žena zagovaraju za promjene u zakonskoj regulativi kako bi osigurali veće poštivanje prava žena.

Statistike pokazuju da je svaka peta žena u BiH iskusila neki oblik nasilja od partnera, a samo je 5,5 posto njih potražilo pomoć nadležnih institucija.

Prema podacima iz osam sigurnih kuća u BiH, žene koje trpe nasilje pretežno dolaze iz porodica koje imaju niska primanja i nedovoljno su obrazovane, te samim time imaju i manje prilika za zaposlenje.

BHRT