To je jedinstven primjerak, komad od ogrtača koji se nalazio sa vanjske strane sobe od 1517. do 1600. godine u kojoj je ukopan poslanik Muhammed, a. s.

Bio na Poslanikovoj kući od 1517. do 1600. godine

– U islamu postoje značajna platna, plaštevi, ogrtači. Prvi najpoznatiji je svakako ogrtač na Kabi, takozvana kisva. Ona se mijenja svake godine i to za vrijeme Kurban-bajrama (Hadžijskog bajrama) kada su hadžije kod Kabe i hadžije na prvi dan bajrama imaju priliku da vide kisvu, odnosno, da vide Kabu odjevenu u potpuno novo ruho, novi ogrtač.

Drugi ogrtač po značaju u islamu je unutrašnji ogrtač Kabe. Naime, većina ljudi ne zna da je unutrašnjost Kabe, njeni zidovi presvučeni platnom i sa vanjske i sa unutrašnje strane. Sa unutrašnje strane platno je zelenkaste boje.

Treći ogrtač po značaju jeste sa zidova sobe u kojoj je ukopan poslanik Muhammed, a. s. – priča doc. dr. Nezir Halilović, šef Odjela za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Upravo komad ogrtača sa zidova Poslanikove sobe iz 16. stoljeća nalazi se u Bosni i Hercegovini.

– Ovo je primjerak jedinstvenog ogrtača sa Poslanikove kuće. Bio je na Poslanikovoj kući od 1517. do 1600. godine i nalazi se u Muzeju Gazi Husrev-bega.

Poslanikov kabur je od zemlje kao što je bio na dan kada je ukopan, a Poslanikova kuća, odnosno, soba u kojoj je preselio jeste zatvorena, vrata su zazidana i unutra nema pristup bilo koji čovjek. S gornje strane je otvoren krov. Ispod zelene kupole ima jedan prozor koji se otvara samo za prilike kišnih dova.

Tada sunčevi zraci padaju direktno na Poslanikov mezar koji se nalazi unutar njegove kuće, odnosno, njegove sobe. A sa vanjske strane Poslanikove sobe nalazi se ovakav ogrtač. Svako ko je imao priliku da obavi hadž i umru kada je prolazio pored Poslanikovog mezara, mogao je viriti kroz rešetke i vidjeti zelenkasti ogrtač – objašnjava Halilović, a potom se vraća na komad ogrtača koji se nalazi u našoj zemlji.

Ogrtač ispraćen iz Stambola uz najveće počasti

– Napravljen je od čiste svile i ono što je potrebno da znate, jeste da u 17. stoljeću osmanski sultan kada je odlučio da promijeni ogrtač na Poslanikovoj kući u okviru sveobuhvatnih reformi koje je radio, uzima ogrtač, siječe ga na jednake dijelove i ono što je jako važno, jeste da jedan dio šalje u tadašnju pokrajinu velikog osmanskog carstva, u Bosnu i Hercegovinu.

Gdje su završili ostali dijelovi ovog ogrtača, ne znamo.

Ali ono što se nalazi pouzdano u izvorima jeste da ovaj dio ogrtača sa Poslanikove kuće ispraćen iz Istanbula u pratnji najsposobnijih janičara, uz pune državne počasti. Ispraćen je uz salvu od 100 topova u značaj ove veličine, ovog ogrtača iz tadašnjeg Istanbula, Stambola ili Carigrada, u Saraj Bosnu, Bosnu i Hercegovinu – priča Halilović.

Nezir Halilović

 

Dodaje kako je ogrtač uz sve počasti dočekan u Sarajevu, a potom biva smješten u Gazi Husrev-begovo turbe.

– Od 1.700 godine do danas, proteklo je toliko ratova, teških događaja, ali i lijepih i ovaj ogrtač se sve vrijeme nalazio u Gazi Husrev-begovom turbetu.

Naši istraživači kada su došli do dopisa, kada su vidjeli kakvo bogatstvo imamo, kakvu vrijednost imamo, u prvi mah nisu mogli vjerovati. Moj prijatelj i veliki naučnik doktor Haris Dervišević kaže da nakon što su došli do ovih nalaza, poslali su ogrtač u prestižne evropske muzeje da utvrde da li je stvarna starost ovog materijala, eksponata takva kao što se navodi, svi su muzeji potvrdili nalaze.

Svi su muzeji potvrdili da je star nekoliko stotina godina, da je napravljen od najčistije moguće svile, da je vrlo kvalitetno konzerviran, da je potpuno sačuvan. Možete vidjeti kako je bio presavijen stotinama godina i potvrdili su da je ovaj ogrtač nekada bio dio cjeline koja je po istom modelu napravljena i na naš ponos i zadovoljstvo se nalazi u Bosni i Hercegovini – kazuje Halilović i nastavlja:

– Treba da znate da se iza ovog ogrtača nalazio mezar i kuća Muhammeda, a. s., a pored njega i Ebu Bekra, Omera i četvrto mjesto koje je prazno, koje čeka dolazak Isaa, a. s., da bude ukopan na tom mjestu. Kao narod nismo zaboravljeni, nije sultan zaboravio Bosnu, poslao je komad Poslanikovog ogrtača kao čin počasti i poštovanja prema nama kao narodu.