DI Šipovo na berzi prikupila 2,2 mil KM za vraćanje kredita

Podijeli članak:

Drvna industrija Šipovo uspjela je da na Banjalučkoj berzi prikupi 2,2 mil KM, namijenjenih za vraćanje kredita.
Kompanija je prvom emisijom obveznica, javnom ponudom emitovala 22.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 2,2 mil KM. Minimalan prag uspješnosti emisije određen je na 60% od ukupnog broja emitovanih obveznica, dok je predviđeni rok za upis i uplatu obveznica iznosio 30 dana.
Agent emisije Advantis Broker a.d. Banjaluka, 26. juna unio je prodajni nalog u berzanski sistem trgovanja (BST). Od tog dana sve brokerske kuće kupaca mogle su unositi kupovne naloge.
– Javna ponuda je završena 10. jula pri čemu je upisano i uplaćeno 22.000 obveznica, odnosno 100% od ukupnog broja obveznica koje su bile predmet javne ponude. Cijena po kojoj su obveznice realizovane na berzi je 100 KM. Ukupna prodajna vrijednost upisanih obveznica putem berze iznosi 2,2 mil KM – saopšteno je na Banjalučkoj berzi.
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske u popnedjeljak je izdala Rješenje o upisu prve emisije obveznica javnom ponudom u Registar emitenata.
Sredstva prikupljena na ovaj način, kako se navodi u prospektu, biće iskorištena za zatvaranje kredita kod Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (1.236.925), zatvaranje kredita kod Banke Poštanska štedionica a.d. Banjaluka (779.141 KM), zatvaranje poreskih obaveza (52.355 KM) te uplata osnovne sirovine – oblovine kod JP Šume RS u vrijednosti od 131.577 KM.
Inače, vlasnik i direktor kompanije je Milan Kovač, aktuelni načelnik opštine Šipovo.
Dospijeće emisije je sedam godina od dana registracije obveznica iz emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti, a kamatna stopa iznosi šest odsto na godišnjem nivou. Glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se u jednakim mjesečnim anuitetima (84 anuiteta).
U cilju obezbjeđivanja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz prve emisije emitent je izdao 84 mjenice i mjenično ovlašćenje, koje je predao Centralnom registru hartija od vrijednosti.
Garantni fond Republike Srpske Banjaluka garantovaće 30% glavnice svakog dospjelog anuiteta. Ukupan iznos garancije iznosi maksimalno 660.000 KM i umanjuje se srazmjerno iznosu ispunjenih garantovanih obaveza emitenta, dok će se ograničenje od 30% garantovane glavnice prve emisije obveznica primjenjivati na preostali iznos duga po osnovu glavnice.
Uspostaviće se i hipoteka sa pravom upisa prvog reda nad nekretninama u vlasništvu emitenta procijenjene vrijednosti 2.986.070 KM.
Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu nominalne vrijednosti glavnice i pripadajuće kamate. Nijedan vlasnik nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica. Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine.
(ba.ekapija.com)

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka

U ponedjeljak 2. listopada 2023. godine u Velikoj dvorani općine Jajce održana je Izvještajna...

Nekadašnji bosanskohercegovački nogometni reprezentativac Senad Lulić gostovao je u italijanskom podcastu Croquetas gdje je...

Informaciju da Agencija za lijekove ubrzava legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe objavio je na...

Pluralizam i demokratija u strankama? Da, ali ne u BIH. Predsjednici stranaka uglavnom se...

Marko I. (45) pomogao je Mirnesi S. (42) da ukrade 1,25 miliona eura od...

Svako spuštanje cijena u vrijeme kontinuiranih poskupljenja je dobro došlo. No, koliko će ono...