Dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu 1992-1995.

U povodu obilježavanja Dana sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu 1992-1995. godine i 27. godišnjice stradanja građana na pijaci Markale danas će se održati Zajednička komemorativna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Sarajeva i općinskih vijeća sa područja Kantona Sarajevo.

Nakon sjednice, predviđeno je da svi učesnici polože cvijeće na spomen obilježje na pijaci Markale, gdje je planirano i održavanje prigodnog programa sa početkom u 11:30 sati.

Petog februara 1994. godine na sarajevskoj pijaci Markale, granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske (VRS) ubila je 68, a teško ranila 144 osobe. Masakr u samom centru Sarajeva dogodio se između 12:10 i 12:20 sati, kada je minobacački projektil kalibra 120 milimetara pao na prepunu gradsku pijacu.

Godinu i po dana kasnije, 28. avgusta 1995. godine počinjen je i drugi masakr na istom mjestu, kada je, takođe sa položaja Vojske Republike Srpske, ispaljena granata koja je ubila 43, a teško ranila 84 civila.

Ubijeni su: Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selima Kovač, lbro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Safer Musić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Sabit Rizvo, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.

Najprometnija sarajevska pijaca Markale i tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. bila je jedno od mjesta opskrbe te prilika za snabdijevanje stanovnika opkoljenog grada. Na tom mjestu se trgovalo prehrambenim proizvodima i svim onim što je na bilo koji način moglo poslužiti građanima Sarajeva da prežive teške ratne dane, uključujući i razmjenu informacija.

Markale su tokom dana opsade Sarajeva bile i mjesto susreta prijatelja te mjesto stvaranja novih i obnavljanja starih poznanstava. Nakon rata, 5. februar, proglašen je Danom sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu 1992.-1995.

Špeuklacije i presude…

Iako je Haški sud utvrdio ko je kriv za ovaj napad na civile, špekulacije o tome sa čijih je položaja došla granata nikad nisu prestale.

 I danas se mogu čuti teze kako je granata stigla sa položaja Armije BiH, uz ostalo i zbog činjenice da je nakon drugog velikog masakra u Sarajevu došlo do međunarodne vojne intervencije.

Odgovornost za masakr na Markalama iz februara 1995. sastavni je dio osuđujućih presuda za ratne zločine koje je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) izrekao bivšim političkim i vojnim liderima bosanskih Srba Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, koji su osuđeni na doživotni zatvor.

Na doživotni zatvor osuđen je i general vojske bosanskih Srba Stanislav Galić, koji je izravno zapovijedao napadima na Sarajevo 1994., uključujući onaj na Markale.

BHRT