Search
Close this search box.

Dalila Dlakić Kahrić: Kako da prihvatim da moje dijete ima poteškoću?!

Podijeli članak:

Djeca su neizmjerna radost i sreća, o njima zavisi budućnost. Nažalost, trenutak u kojem je roditeljima saopštena vijest da je njihovo dijete rođeno ili je steklo poteškoću u razvoju ostaje trajno zapamćen, iz razloga što se radi o saznanju koje dugotrajno mijenja cjelokupni život porodice. Svaki od roditelja tom prilikom u kratkom periodu prolazi kroz proces žaljenja i opraštanja od fantazija koje su prethodno imali o djetetu.

Istraživanja su pokazala da pravovremeno savjetovanje i pružanje informacija o prirodi djetetovih poteškoća i načinima njihovog uklanjanja kao i općenito edukacija, u znatnoj mjeri reduciraju roditeljske brige i stres te im pomažu u procesu prilagodbe na odgoj djeteta. U velikoj mjeri pomaže stav u kojem prihvatamo emocionalna stanja roditelja, bez osuđivanja, pokušavajući razumjeti situaciju s njihove pozicije.

Neke osobe su posebno osjetljive na kritiku, mogući osjećaj odbacivanja, posebno ako u svojoj prošlosti imaju višestruka traumatska iskustva, stoga su skloni testiranju povjerenja. Uvažavajući to važno je imati strpljivost i ne požurivati navedeni proces.

Faze poricanja i povlačenja

Radi se o osjetljivom periodu u kojem oporavku prethodne faze poricanja, negiranja poteškoće kod djeteta, kao i faza povlačenja, potištenosti, ljutnje, a moguće je i očajanje pred osjećajem bespomoćnosti. Te faze mogu potrajati različito dugo, pri čemu je važno pratiti da se nijedan roditelj ne zadržava predugo u svakoj fazi jer se time odgađa oporavak i prilagođavanje na zahtjeve u brizi za dijete.

Očekivano je da se članovi porodice na različite načine nose sa svojim emocionalnim reakcijama, pri čemu se mijenja i njihov međusobni odnos. Pružanje emocionalne podrške tokom savjetovanja je važan aspekt oporavka porodice, prije svega u prihvatanju emocija koje roditelji osjećaju, a koje mogu vrlo neugodne, poput krivnje, usamljenosti i srama. Time se kod roditelja dalje pokreće postupak suočavanja s teškoćama i pronalaženja poticajnih načina u brizi za dijete što svakako skraćuje period negacije poteškoće.

Istovremeno roditelju se pomaže u prevazilaženju osjećaja nemoći i u preuzimanju aktivnog stava u liječenju i rehabilitaciji djeteta. Teškoće u razvoju su urođena ili stečena stanja organizma kojima je potrebno pristupiti na poseban način. Nažalost, često djecu koja se razlikuju od drugih stigmatiziraju jer se ne uklapaju u kalupe u koje ih uporno pokušavaju ugurati.

Zanemaruje se činjenica da su to prije svega djeca, neiskvarena, željni ljubavi, igre kao i sva druga, a na nama je da im omogućimo to. Djeca s teškoćama u razvoju su djeca koja imaju određene probleme koji im onemogućavaju određene aktivnosti i utječu na ostale segmente njihovog života. Najčešće su u pitanju djeca sa: mentalnom retardacijom, tjelesnim teškoćama, problemi u ponašanju, poteškoće u učenju ( disleksija, disgrafija), višestrukim teškoćama (više navedenih teškoća).

Ako se kod djece s poteškoćama u razvoju ne interveniše na vrijeme na potrebe koje su iskazivali, problem nastaje kada ih treba motivirati za rad, učenje i disciplinu. Ponekad se najveći problem javlja kod roditelja kojima je teško prihvatiti poteškoće koje dijete ima i sami sebe okrivljuju zbog toga što nisu ranije reagovali i spriječili progresiju određenih problema.

Kako bi se na vrijeme reagovalo i pomoglo djetetu važno je potražiti stručnu pomoć čim se uoče određene poteškoće. U ranom djetinjstvu stvari je moguće mijenjati i na njih povoljno utjecati ako im se pristupi na pravi način. Ponekad se kod djece s određenim poteškoćama naizgled ne uspijeva uočiti problem, stoga je važno s djetetom komunicirati i posmatrati njegovo ponašanje u različitim kontekstima.

Djeca s poteškoćama najčešće budu identificirana od strane psihologa, nakon toga se pronalaze najbolji odgojni postupci za svako dijete kako bi se potaknuo njihov psihofizički razvoj. Potrebno je psihologijsko praćenje koje uključuje saradnju sa roditeljima. Djeci je važno pružiti emocionalnu podršku kako bi mogli razviti pozitivnu sliku o sebi i drugima, i kako bi ih motivirali za rad i uspjeh.

 

 

 

(Jajce Online)

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka