Ćulum: Rukovodstvo podržava zahtjeve Sindikata SIPA-e

Rukovodstvo Agencije za istrage i zaštitu BiH podržava zahtjeve predstavnika Sindikata SIPA-e i Saveza sindikata policijskih organa u BiH, kao i njihovo nastojanje da budu poboljšani uslovi za rad i materijalni položaj zaposlenih.

Direktor SIPA-e Darko Ćulum smatra da su zahtjevi Sindikata SIPA-e i Saveza sindikata policijskih organa u BiH opravdani i da zaslužuju njegovu podršku.

“Dajemo punu podršku predstavnicima Sindikata SIPA-e u njihovim nastojanjima za poboljšanje radno-pravnog statusa i prava iz radnog odnosa svih zaposlenih u SIPA-i i drugim policijskim agencijama na nivou BiH, posebno u segmentu koji se tiče visine njihovih primanja”, rekao je Ćulum.

On je istakao da, nažalost, policijski službenici SIPA-e, kao i policijski službenici drugih policijskih agencija na nivou BiH nisu adekvatno plaćeni za svoj posao.

Ćulum je napomenuo da oni svakodnevno rade na sprečavanju i suzbijanju najtežih oblika krivičnih djela organizovanog kriminala, teškog finansijskog kriminala i korupcije, ratnih zločina, krijumčarenja, ilegalnih migracija, te drugih oblika kriminala pružajući tako zaštitu svim građanima BiH i unapređujući njihov osjećaj bezbjednosti i povjerenja u bezbjednosni sistem, saopšteno je iz SIPA-e.

BHRT