Čudić za BHRT: Pazarić je otvorio Pandorinu kutiju jedne sistemske nebrige za osobe sa poteškoćama u razvoju

Postoje pozitivni pomaci, ali nezadovoljna sam reakcijom najodgovornijih, a to je Vlada Federacije BiH i Ministarstvo rada i socijalne politike, kazala je za BHRT Sabina Čudić, poslanik Naše stranke u Parlamentu FBiH govoreći o pomacima u slučaju stravičnih snimaka iz Zavoda Pazarić. Pazarić je otvorio Pandorinu kutiju jedne sistemske nebrige za osobe sa poteškoćama u razvoju, istakla je ona.

[embedded content]

Prošlo je više od godinu dana otkako su javnosti predstavljeni zastrašujući snimci iz Zavoda Pazarić gdje se nalazi mentalno invalidna djeca i omladina. Nakon toga uslijedila su spontana okupljana građana, tražeći humanije postupanje za štićenicima.

Prema podacima ljudi na terenu, i osoba sa kojima sam ja u kontaktu, djeca se više ne tretiraju tako kako je bilo na snimcima, i to je ono što građane zanima.

Podsjetimo, na tim snimcima djeca su, između ostalo, bila vezana za radijatore. Javnost je za ovaj slučaj saznala zahvaljujući Sabini Čudić.

Ključni je problem što za godinu dana nije podignuta nijedna optužnica. Vještaci i Tužilaštvo su ustanovili to što se desilo i nadam se da će se uskoro podići optužnica. Ja sam u parlamentu zatražila da ova institucija pošalje notu Tužilaštvu Kantona Sarajevo da insistiramo na hitnoj informaciji o optužnicama i toku istrage.

Vlada FBiH je u ovoj godini dana samo rotirala rukovodstvo navodi Čudić.

“Dakle samo su rotirali ljude na druge pozicije. Mogu samo reći da je to skandalozno. Na neki način predstavlja saučesništvo u procesu i privrednog kriminala i odnošenja prema djeci.

Ona je navela da su na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH usvojeni su zaključci koji se tiču zaustavljanja nehumanog tretmana djece i omladine u Zavodu u Pazarić, kao i slijed reformskih koraka u sistemu socijalne zaštite kako djece i omladine u Zavodu Pazarić tako i cjelokupne populacije kojoj pripadaju.

Navodimo i zaključke koji su usvojeni:

  1. Da se uputi zahtjev Tužilaštvu Kantona Sarajevo za pristup informacijama o stepenu realizacije istrage i planiranim rokovima za eventualno podizanje optužnica;
  2. Da četiri nadležna ministarstva Predstavničkom domu dostave izvještaj o stručnim kapacitetima ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH;
  3. Da četiri nadležna ministarstva hitno dostave izvještaj o sprovođenju Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite;
  4. Da Ministarstvo rada i socijalne politike hitno dostavi izvještaj o sprovedenim konkursnim procedurama u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić u 2020. godini;
  5. Da se hitno dostavi informacija o stanju tokom pandemije te načinima zaštite štićenika i štićenica u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH;
  6. Da se pristupi prioritetnom upućivanju u parlamentarnu proceduru zakona definisanih zaključcima ovog doma;
  7. Da se u cilju zaštite uposlenika i uposlenica javnih ustanova FBiH, koji su izloženi diskriminaciji i mobingu zbog prijavljivanja nezakonitih radnji, a u skladu sa Programom rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2020. godinu, na narednu sjednicu uvrsti Nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača.

BHRT