Čovjekoliki grad, nije turistička atrakcija, ali dosta nudi

Čenturipe je drevni grad u istočnoj Siciliji sa bogatom istorijom koja datira još iz 5. vijeka prije Hrista. Grad se prostira preko grebena nekoliko brda, pa, shodno tome, ima oblik morske zvijezde ili, pak, ukoliko se posmatra iz ptičje perspektive, oblik čovjeka sa rastegnutim gornjim i donjim ekstremitetima tijela.

Uprkos svojoj manjoj turističkoj popularnosti, ovaj grad posjetiocima pruža neke od zanimljivih turističkih atrakcija kao što su: odbrambene zidine grada koje ga okružuju, nekoliko vjerskih objekata, arheološka nalazišta i muzeje, kao i velepni pogled na vulkan Etna koji je udaljen samo 20 kilometara od ovog mjesta.

Šta posjetiti?

Crkva Bezgrešnog začeća (Church of the Immaculate Conception)

Ova vjerska ustanova datira još iz 17. vijeka, a vijekovima je prolazila kroz određene konstruktivne i fasadne promjene. Danas, ova crkva se sastoji iz tri nivoa, pri čemu posljednji posjeduje velika zvona i sat. Unutrašnjos crkve, odnosno, enterijer, bogato je dekorisan takozvanom štuko tehnikom (reljefno ukrašavanje enterijaera ili eksterijera) sa uvijenim floralnim detaljima.

Svaki nivo crkve sadrži mermerne oltare i slike iz 17. vijeka.

Crkva Svetog Pročišćenja (Church of the SS. Purgatorio)

U blizini crkve Bezgrešnog začeća, nalazi se joše jedna stara crkva, takođe, iz 17. vijeka, poznata kao i drevna Majka crkva Čenturipea. Danas se ova crkva koristi za mnogobrojne izložbe i kulturna dešavanja ovog grada.

Jedna od glavnih karakteristika enterijera ove crkve su, zapravo, slike, koje predstavljaju dijelove priča iz Biblije i nastanku čovječanstva. U samom središtu crkve, iznad oltara, nalazi se slika pod nazivom “Strast svetog Jozefa”, nepoznatog umjetnika iz 19. vijeka i predstavlja glavni dekorativni elemenat ovog oltara.

Areheološki muzej Čenturipea

Blizu ovih crkava, nalazi se arheološki muzej Čenturipea koji svojim posjetiocima predstavlja istoriju naseljavanja ovog grada, kao i istorijske predmete i artefakte različitih perioda koji su pronađeni ovdje.

Crkva Svetog Raspeća (Church of the SS. Crucifix)

Ova drevna crkva datira iz 19. vijeka, a jedna od glavnih konstruktivnih karakteristika je ta što posjeduje takozvanu zabatnu fasadu – fasada koja nema ulaze. Zvonik crkve sastoji se od raznobojnih pločica, tako da ju je, zbog svojih specifičnosti, veoma teško identifikovati kao vjersku ustanovu.

 

 

(B92.net)