Search
Close this search box.

Čovićeva firma opet dobila višemilionski tender za zatvoreničke narukvice

Podijeli članak:

Provođenje tendera Ministarstva pravde FBiH za iznajmljivanje softvera i opreme za elektronski nadzor zatvorenika ponovo je dovedeno u pitanje. Naime, federalni revizori su ustanovili niz sumnjivih poteza kod provođenja ovog višemilionskog tendera, a koji su se desili od juna do decembra prošle godine i to za vrijeme mandata ministra pravde Vedrana Škobića (kadar HDZBiH).

Jednako kao i njegov prethodnik Mato Jozić (HDZBiH) i Škobić je odlučio ovaj unosni posao lani u dva poteza povjeriti istoj firmi. Riječ je o firmi Opus d.o.o. Mostar čiji je osnivač Milenko Čović, za kojeg su istraživački mediji u više navrata ustanovili da se radi o rođaku lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića.

Podaci iz registara

Inače, Milenko Čović je osnivač nekoliko firmi koji su dobili brojne tendere u javnom sektoru, a to su pored Opusa i Katarina d.o.o. Mostar, kao i Agro Pulsar i još neke druge gdje su u upravi, prema podacima iz zvaničnih poslovnih registara, uglavnom Milenko Čović i Nikica Bevanda

Kako su naveli federalni revizori, prvo je Ministarstvo pravde FBiH na čelu sa Škobićem, 2. juna 2023. godine pokrenulo nabavku dodatnih usluga putem pregovaračkog postupka bez obavještenja, pozivajući se na član 23. stav. 1. Zakona o javnim nabavkama BiH, jer se prethodni postupak nije mogao okončati do 24. juna te godine kada je istekao ugovor (zbog žalbe na tendersku dokumentaciju).

Faksimil dijela nalaza revizora o narukvicama za zatvorenike

Pozvali su firmu „Opus“ koja je i prethodno dobila ovaj posao na pregovarački postupak javne nabavke utvrđene u visini do 30 posto od vrijednosti osnovnog ugovora utvrđena cijena je iznosila 500.584 KM, a „Opus“ je dao ponudu od 500.352 KM. Ova ponuda je prihvaćena i ugovor je sa „Opusom“ zaključen 23. juna.

Dodatne usluge

No, to se nije smjelo desiti jer, kako navode revizori, „evidentno je da se ne radi o dodatnim uslugama, već o istim uslugama koje su bile predviđene prvobitnim ugovorom, također dovedene su u pitanju i okolnosti pod kojima je raspisana ovakva nabavka.

Podaci o firmi “Opus”

Kako dalje navode, ponovni postupak za istu nabavku pokrenut je 31. jula 2023. godine, procijenjene vrijednosti 3.334.500 KM, putem otvorenog postupka, te je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma na period od 36 mjeseci.

Podaci o firmi “Agro Pulsar”

U tenderskoj dokumentaciji za ispunjavanje ekonomske i finansijske sposobnosti kao jedan od kriterija naveden je kapital dobavljača na 31. 12. 2022. godine ne manji od 100.000 KM i pozitivan finansijski rezultat za 2022. godinu. No Revizijom je utvrđeno da u tenderskoj dokumentaciji nije obrazloženo iz kojih razloga je za ispunjavanje ekonomske i finansijske sposobnosti ovo navedeno kao jedan od kriterija.

Komisija je konstatovala da su pristigle dvije ponude, i to: Opus d.o.o. Mostar (3.334.500 KM) i Konzorcij BH Telecom d.d., Unibox d.o.o. i Enigma Systemy Ochrony Informacji sp z.o.o. (3.213.405 KM).

Proces žalbe

U Zapisniku o ocjeni ponuda konstatovano je da nakon održane prezentacije opreme po pitanju tehničkih karakteristika pristiglih ponuda, oprema ponuđača Konzorcij BH Telecom d.d., Unibox d.o.o. i Enigma Systemy Ochrony Informacji sp z.o.o. ne zadovoljava tri od ukupno 42 eliminatorna uslova Liste saglasnosti, odnosno nije u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, dok oprema ponuđača Opus d.o.o. Mostar zadovoljava sve zahtjeve.

Podaci o firmi “Katarina”

S ponuđačem Opus d.o.o. Mostar, nakon što je prošao proces žalbe, zaključen je okvirni sporazum na period od 36 mjeseci u vrijednosti od 3.334.500 KM, za 150.000 dana. Federalni revizori su zaključili da u postupku procijenjene vrijednosti 3.334.500 KM, tenderska dokumentacija u dijelu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti nije sačinjena na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju.

Kako Fokus ranije pisao, i prethodni ministar Mato Jozić u više navrata je davao poslove za zatvoreničke narukvice firmi „Opus“ iako tada ova firma, kako su revizori utvrdili uooće nije bila registrovana za ovu djelatnost.

(Fokus.ba)

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka

Najnovije rangiranje QS World University Rankings: Europe 2025, koje obuhvaća 684 sveučilišta iz 40...

Bosna i Hercegovina bogata je rudom litijuma na čak sedam potencijalnih lokacija. Neka istraživanja...

Policijske snage Donje Austrije uhapsili su tročlanu bandu iz Srbije koja već više od...

Porez na prazne stanove tema je o kojoj se već neko vrijeme govori u...

Potražnja za nekretninama u Bosni i Hercegovini sve je veća, a tržište bilježi značajan...

Slovenija i Hrvatska su među najpoželjnijim destinacijama za rad među radnicima iz Bosne i...