CIK BiH: Ponovna brojanja glasačkih listića

Centralna izborna komisija BiH je donijela Naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima iz osam osnovnih izbornih jedinica: Cazin, Bihać, Teslić, Novi Grad, Kakanj, Tuzla, Foča (FBiH) i Vareš, po kandidatima unutar liste pojedinih političkih subjekata za nivo vlasti općinsko vijeće/skupština općine odnosno gradsko vijeće.

Uz prisustvo 6 članova CIK BiH, razmotreni su prijedlozi odluka i zaklјučaka po prigovorima i zahtjevima za ponovno brojanje glasova,

”Brojanje i utvrđivanje rezultata izbora koje će započeti 8. 12 u 12 sati u Glavnom centru za brojanje u dvorani Zetra u Sarajevu (Alipašina bb.) će biti nastavljeno prema dinamici koju će utvrđivati direktor glavnog centra za brojanje, a po daljim naredbama Središnjeg izbornog povjerenstva“, rekao je predsjednik CIK-a Željko Bakalar

Naredba će biti objavljena na web stranici Centralne izborne komisije BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu. U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati i kandidat s liste pripadnika nacionalnih manjina koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja.

Centralna izborna komisija BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića (po zahtjevu ili po službenoj dužnosti) ako utvrdi da je učinjena povreda Izbornog zakona BiH i da ta povreda utječe na dodjelu mandata.

Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama člana 5.30 Izbornog zakona BiH.

BHRT