Čemu će služiti nadzorni odbori u RS?

Iako rad svih javnih preduzeća kontrolišu nadzorni odbori, premijer Republike Srpske Radovan Višković najavio je uspostavljanje Centralne jedinice za finansijski nadzor javnih preduzeća pri kabinetu predsjednika Vlade.

[embedded content]

Za ekonomskog analitičara Damira Miljevića upitno je obavljanje funkcija upravnih i nadzornih odbora, s obzirom na to da većina javnih preduzeća posluje negativno i da se njima upravlja neracionalno.

“Formiranje takvog tijela pri kabinetu ima smisla jedino ako će se ukinuti upravni i nadzorni odbori i odbori za reviziju, pa to tijelo preuzeti odgovornost za finansijsko poslovanje zajedno sa menadžementom tih kompanija,” istakao je Miljević.

U “Transparency Internationalu” smatraju da su politička kontrola, partijsko zapošljavanje i izvlačenje novca u crne stranačke fondove najveći problemi u javnim preduzećima. Rješenje je, kažu, u poštivanju postojećih zakona o javnim preduzećima i sukobima interesa prema kojim direktori i članovi nadzornih odbora ne mogu biti članovi izvršnih organa stranke.

“Ako želimo maknuti kontrolu iz javnih preduzeća, ako to traže i međunarodni i finansijske institucije onda ne vidim da je to put ka tom cilju da formiramo još jedno tijelo pri kabinetu premijera. Mi smo vidjeli da i sadašnji nadzorni odbori i sada efikasno provode volju vlasti,” kazao su iz “Transparency International” Srđan Traljić.

Ni poslanici u Narodnoj skupštini nisu dobili objašnjenje premijera šta je svrha formiranja Centralne jedinice za nadzor javnih preduzeća pored nadzornih odbora, osim da ima veze sa zahtjevom MMF-a. Nadzorni odbori rade po političkom nalogu i potrebna je depolitizacija u javnim preduzećima, smatra poslanik PDP-a u republičkom parlamentu, Jelena Trivić.

“Njihovo loše poslovanje gdje ne postoji politička volja da se to popravi , jer su preduzeća izvori za izvlačenje novca i stranačko zapošljavanje. Zaista ne znam šta jedna takva jedinica pri Vladi može da uradi više nego što može nadzorni odbor koji opet imenuje Vlada,” istakla je Trivićeva.

Ekonomisti izlaz vide u postavljanju stručnih, a ne stranački podobnih kadrova na čela javnih preduzeća. Dok se to ne desi, teško da će bilo kakvo nadzorno tijelo zaustaviti sunovrat javnih preduzeća i korištenje javnih resursa po partijskoj liniji.

BHRT