Bilten Općine Jajce za novembar i decembar 2019. godine

Općina Jajce u saradnji sa nezavisnim portalom “Jajce Online” priprema mjesečni Informativni bilten Općine Jajce koji u elektronskoj formi možete prelistati svakoga mjeseca. Izdanje za...

Bilten Općine Jajce za novembar i decembar 2018. godine

Općina Jajce u saradnji sa nezavisnim portalom “Jajce Online” priprema mjesečni Informativni bilten Općine Jajce koji u elektronskoj formi možete prelistati svakoga mjeseca. Izdanje za...

Bilten Općine Jajce za septembar i oktobar 2018. godine

Općina Jajce u saradnji sa nezavisnim portalom “Jajce Online” priprema mjesečni Informativni bilten Općine Jajce koji u elektronskoj formi možete prelistati svakoga mjeseca. Izdanje za...

Bilten Općine Jajce za juli i august 2018. godine

Općina Jajce u saradnji sa nezavisnim portalom “Jajce Online” priprema mjesečni Informativni bilten Općine Jajce koji u elektronskoj formi možete prelistati svakoga mjeseca. Izdanje za...

Bilten Općine Jajce za maj i juni 2018. godine

Općina Jajce u saradnji sa nezavisnim portalom “Jajce Online” priprema mjesečni Informativni bilten Općine Jajce koji u elektronskoj formi možete prelistati svakoga mjeseca. Izdanje za...

Bilten Općine Jajce za mart i april 2018. godine

Općina Jajce u saradnji sa nezavisnim portalom “Jajce Online” priprema mjesečni Informativni bilten Općine Jajce koji u elektronskoj formi možete prelistati svakoga mjeseca. Izdanje za...

Bilten Općine Jajce za januar i februar 2018. godine

Općina Jajce u saradnji sa nezavisnim portalom “Jajce Online” priprema mjesečni Informativni bilten Općine Jajce koji u elektronskoj formi možete prelistati svakoga mjeseca. Izdanje za...

Godišnje izdanje Informativnog biltena Općine Jajce

Općina Jajce u saradnji sa nezavisnim portalom Jajce Online u 2017. godini počela je sa iznadavnjem informativnog biltena, koji su čitatelji mogli pročitati na...