Bijeljina: Prošle godine odbijen ulazak u BiH za 816 stranaca, čak 630 zbog prijetnje

Ulazak u Bosnu i Hercegovinu tokom prošle godine odbijen je za 816 stranih državljana na graničnim prelazima u nadležnosti Terenske kancelarije “Sjeveroistok” Bijeljina, što je 65,18 odsto više nego 2019.

Zbog prijetnje bezbjednosti, javnom poretku, javnom redu i miru i javnom zdravlju u BiH odbijen je ulazak za 630 stranih državljana, pokazuje godišnja evidencija rada policijskih graničnih službenika.

Razlozi za odbijanje ulaska bili su i neposjedovanje putnih isprava u 26 slučajeva, neposjedovanje vize u 72, neposjedovanje novčanih sredstava u 75, te neposjedovanje dokumenta kojim mogu potvrditi svrhu boravka u 13 slučajeva.

Načelnik Terenske kancelarije “Sjeveroistok” Pero Milivojević rekao je da je najveći broj odbijenih ulazaka zbog prijetnje javnom zdravlju BiH, na šta su uticale odluke Savjeta ministara o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH tokom pandemije virusa korona.

Granicu BiH, na području koje pokriva Terenska kancelarija “Sjeveroistok” Bijeljina prošle godine prešlo je 8.087.237 ljudi, što je manje za 45,6 odsto u odnosu na 2019. godinu. Na ulasku u BiH evidentirano je 4.065.328, na izlazsku 4.021.955 ljudi.

Prema njegovim riječima, u prošloj godini nije dozvoljen prelazak granice za 341 prevozno sredstvo, što je smanjenje za 63,17 odsto. U 105 slučajeva to je učinjeno zbog neposjedovanja zelenog kartona ili drugog osiguranja, u 167 slučajeva zbog neposjedovanja dokumentacije za vozilo ili zapisnika o oštećenju, u 61 slučaj zbog neposjedovanja dokumentacije za obavljanje međunarodnog prevoza, a u osam slučajeva iz ostalih razloga.

Na graničnim prelazima u nadležnosti bijeljinske terenske kancelarije, prošle godine otkrivena su 104 krivična djela, što je manje za 32,9 odsto u odnosu na godinu ranije. Iz nadležnosti Granične policije BiH su bila 54 krivična djela, a 50 iz nadležnosti drugih organa kojima su slučajevi i predati.

Granica BiH na području djelovanja Terenske kancelarije “Sjeveroistok” Bijeljina prostire se duž riječnih tokova Save i Drine u dužini od 267,5 kilometara – sa Hrvatskom je duga 182,5 kilometara i sa Srbijom 85 kilometara. U zoni njene odgovornosti ima pet jedinica Granične policije BiH – Bijeljina, Brod, Orašje, Brčko, te Jedinica za podršku i kontrolu. Područje djelovanja ove kancelarije određeno je širinom graničnog pojasa koji se proteže na području opština Derventa, Brod, Odžak, Šamac, Orašje, Brčko i Bijeljina.

BHRT