Bijeljina: Juče najzagađeniji grad u Evropi

Zagađenje vazduha u Bijeljini suspendovanim česticama konstantno je na lokaciji kod Toplane tri uzastopna dana i dostiže tri puta veće koncentracije od propisanih graničnih vrijednosti, objavljeno je na zvaničnoj stranici grada.

Koncentracija čađi iznad dozvoljene zabilježena je na istoj lokaciji 20. i 21. februara.

Bijeljina je sinoć bila najzagađeniji grad u Evropi, prema podacima na sajtu “Purple Air.

U prošloj godini je zagađenje vazduha u Bijeljini suspendovanim česticama registrovano tokom 58 dana na lokaciji kod Toplane, dok je granična vrijednost u centru grada prekoračena 26 puta.

Koncentracije čađi je kod Toplane prekoračena tokom 27 dana, a u centru grada je 12 dana bila iznad dnevne maksimalno dozvoljene vrijednosti.

Nagli rast mjesečnih koncentracija suspendovanih čestica i čađi registrovan je u oktobru i nastavljen do kraja godine na koji se odnosi izvještaj bijeljinskog Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine.

BHRT